Төрийн албан хаагчдыг Япон Улсын Их дээд сургуулийн магистр, докторын түвшинд суралцуулах тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

Төрийн албан хаагчдыг Япон Улсын Их дээд сургуулийн магистр, докторын түвшинд суралцуулах тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

Төрийн албан хаагчдыг Япон Улсын Их дээд сургуулийн магистр, докторын түвшинд суралцуулах тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

Дэлгэрэнгүй
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны тухай хуулийн талаар албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав

Төрийн албаны тухай хуулийн талаар албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав

Төрийн албаны тухай хуулийн талаар албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн технологийн ажилтнуудад нэгдсэн сургалт зохион байгууллаа

Мэдээллийн технологийн ажилтнуудад нэгдсэн сургалт зохион байгууллаа

Мэдээллийн технологийн ажилтнуудад нэгдсэн сургалт зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй
Хяналтын улсын байцаагч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Хяналтын улсын байцаагч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Хяналтын улсын байцаагч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Багануур дүүргийн төрийн албан хаагчдад эрх зүйн сургалт зохион байгуулав

Багануур дүүргийн төрийн албан хаагчдад эрх зүйн сургалт зохион байгуулав

Багануур дүүргийн төрийн албан хаагчдад эрх зүйн сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
“Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт” сэдвээр сургалт зохион байгуулав

“Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт” сэдвээр сургалт зохион байгуулав

“Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт” сэдвээр сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
“Улсын бүртгэгч бэлтгэх сургалт” зохион байгууллаа

“Улсын бүртгэгч бэлтгэх сургалт” зохион байгууллаа

“Улсын бүртгэгч бэлтгэх сургалт” зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй
Сургалт зохион байгуулав

Сургалт зохион байгуулав

Сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Хяналтын улсын байцаагч нарт онлайнаар сургалт зохион байгууллаа

Хяналтын улсын байцаагч нарт онлайнаар сургалт зохион байгууллаа

Хяналтын улсын байцаагч нарт онлайнаар сургалт зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй
Орон нутгийн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Орон нутгийн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Орон нутгийн Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч нарт онлайнаар сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөн болж байна

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөн болж байна

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөн болж байна

Дэлгэрэнгүй
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөн энэ сарын 26, 27-нд болно

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөн энэ сарын 26, 27-нд болно

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөн энэ сарын 26, 27-нд болно

Дэлгэрэнгүй
“Мэдээлэл удирдах программ”-ыг ашиглах сургалт зохион байгуулав

“Мэдээлэл удирдах программ”-ыг ашиглах сургалт зохион байгуулав

“Мэдээлэл удирдах программ”-ыг ашиглах сургалт зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй