Онлайн сүлжээнд холбогдсон хороодоос иргэдэд үзүүлж буй Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ улсын бүртгэгч нарын нэрс утасны жагсаалт
1 Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл Гэрлэлт
2 Гэрлэлт сэргээлт
3 Гэрлэлт цуцлалт /шүүхийн журмаар/
4 Төрсний гэрчилгээний дахин олголт
5 Гэрлэлтийн гэрчилгээний дахин олголт
6 Иргэний шилжин суурьших хөдөлгөөний бүртгэл Хөдөө орон нутгаас шилжин ирэх
7 Хөдөө орон нутаг руу шилжин явах
8 Өөр дүүргээс шилжин ирэх
9 Өөр дүүрэг рүү шилжин явах
10 Дүүрэг дотор шилжин суурьших хөдөлгөөний бүртгэл
11 Хороон дотор шилжин суурьших хөдөлгөөний бүртгэл
12 Иргэний байнга оршин суугаа хаягийн лавлагаа олгох
13   Иргэний бүртгэлийн тасагт болон ТҮЦ машинаар захиалсан иргэний үнэмлэх хорооноос тараах
14 Иргэний үнэмлэхний лавлагаа олгох
Д/д Улсын бүртгэгч Утасны дугаар
гар утас ажлын утас
1 Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо Ж.Амарсайхан 99025346  
2 6-р хороо Д.Отгонцэцэг 96015128  
3 9-р хороо Э.Гартаамаа 99041445  
4 13-р хороо Б.Дугарсэд 98627015  
5 15-р хороо М.Цэндсүрэн 96073311  
6 17-р хороо Б.Лхамноржин 96688166  
7 24-р хороо Одоогоор томилогдоогүй    
8 Сонгинохайрхан дүүрэг 4-р хороо Д.Лхасүрэн 99853332 70171027
9 6-р хороо Д.Гэрэлт-Од 99196877 70172688
10 12-р хороо Д.Энхтүвшин 99719437 70173133
11 13-р хороо Д.Баяржаргал 96666838 70172744
12 14-р хороо Б.Туул 88005477 70172763
13 15-р хороо Б.Мөнхзориг 99055304 70172924
14 16-р хороо Г.Болормаа 99244494 70171076
15 17-р хороо Д.Оюунцэцэг 96699915 70171559
16 18-р хороо Т.Чанцалмаа 96337383 70172600
17 19-р хороо Э.Мөнхжаргал 88046114 70172510
18 20-р хороо Б.Ундрахбаяр 99138308 70171237
19 27-р хороо Г.Чанаганингар 98963123  
20 Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо Д.Батцэцэг 88101889 312932
21 3-р хороо Д.Оюунбилэг 91172041 326054
22 4-р хороо Ц.Оюунчимэг 96668999 327735
23 5-р хороо Э.Нямхүү 99263748 320901
24 6-р хороо Б.Оюунцэцэг 99918777 324870
25 7-р хороо Б.Гантуяа 99086165 352266
26 8-р хороо Ж.Бямбарагчаа 88774106  
27 9-р хороо Э.Уянга 99052534 324229
28 10-р хороо Г.Эрдэнэбат 89004879 353411
29 11-р хороо Б.Энхцацрал 88064844 353176
30 Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо П.Өлзийжаргал 99182924 70111159
31 2-р хороо Н.Алтан-Эрдэнэ 89966468 70111499
32 3-р хороо С.Соёлмаа 99140303 70111074
33 4-р хороо Г.Баттулга 89002928 379488
34 5-р хороо Г.Шинэхүү 93096479 379496
35 6-р хороо Б.Алтанцэцэг 96019274 379203
36 7-р хороо Ж.Мөнхдулам 94675807 379333
37 8-р хороо Ж.Мөнхжаргал 96060820 379213
38 10-р хороо Ч.Батцэцэг 98897419 70049757
39 11-р хороо Ц.Батдэлгэр 88068078 50152427
40 15-р хороо С.Баярмаа 88858427 70101520
41 16-р хороо Н.Мэндсайхан 88910865 50153567
42 Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо Ц.Урансайхан 99737306 70110751
43 2-р хороо Д.Номин-Эрдэнэ 88182281 70110852
44 4-р хороо Б.Отгонбямба 99921473 70110754
45 6-р хороо Д.Сүхмаа 95603187 70110758
46 7-р хороо Г.Наранзул 96908800 70110759
47 10-р хороо Р.Нагашбай 96098404 70110794
48 18-р хороо П.Амгаланбаатар 98335898 357260

ИРГЭДЭД ҮЙЛЧИЛЭХ "УЛААНБААТАР БУЯН"ХХК

49 Дүүрэг хороодын нас барсны бүртгэл
Нийслэлийн улсын бүртгэлийн газраас иргэдэд үзүүлж буй иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ
Нийслэлийн дүүргүүдийн бүртгэлийн хэлтсээс үзүүлж байгаа иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ
Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээний төрөл, байршил
Иргэний бүртгэлийн газар Хаана   Хаана
1

Иргэний бүртгэлийн засвар өөрчлөлтийн бүртгэл

-   Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын (УБЕГ) үйлчилгээний нэгдсэн байранд гадаад паспортын үйлчилгээ үзүүлдэггүй болсон.
Гадаад паспортын бүртгэлийг төвийн зургаан дүүрэг, "Дүнжингарав", "Драгон", "Мишээл", 7-н буудлын "Оргил" худалдааны төвд байрлах нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст харьяалал харгалзалгүй захиалж, захиалсан газраасаа паспортаа авна.
2 Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл 100 айл дах Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2 дугаар байрны 1 дүгээр давхарт 103 тоот
Шинээр төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
1. Төрсний бүртгэл     
Эцэг, эх, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, эсхүл эрх бүхий байгууллагын төлөөлөгч хүүхэд төрсөн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, төрсний бүртгэлд бүртгүүлнэ.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх Үнэ төлбөргүй  Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор төрсний бүртгэл хөтөлнө.   Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл 
2 Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа Эцэг нь нас барснаас хойш 10 сарын дотор төрсөн хүүхдийг эцгийн овог, нэрээр  нас барсны гэрчилгээг үндэслэн бүртгүүлж болно. Хэрэв эцэг, эх нь гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлээгүй бол нас барсан хүний хүүхэд мөн болохыг тогтоосон шүүхийн шийдвэрийг хавсаргана.
3 Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ Гэрлэлт цуцлуулсан, эсхүл гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцсоноос хойш 10 сарын дотор төрсөн хүүхдийг эцгийн овог, нэрээр бүртгүүлэх бол 1,2-т  заасан баримт бичигт эцэг, эхийн тус тусдаа гаргасан өргөдөл, эсхүл эцэг тогтоосон тухай шүүхийн шийдвэрийг хавсаргана.
4 Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй эцэг, эх хүүхдээ эцгийн овог, нэрээр бүртгүүлэх хүсэлтэй бол тус тусдаа өргөдөл гаргана. Эцэг, эхийн хэн нэг нь ирэх боломжгүй бол өргөдлөө нотариатаар гэрчлүүлнэ. Төрснийг бүртгүүлэхээс өмнө нас барсан хүүхдийг төрсний болон нас барсны бүртгэлд бүртгүүлэхэд эцэг, эх нь бүрдүүлэх  баримт бичигт хүүхэд нас барсан тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагааг хавсаргана.
Эцэг, эх нь хэн болох нь тогтоогдоогүй хүүхдийг асрамжлан авах хүсэлтэй иргэн, эсхүл хүүхэд асран хүмүүжүүлэх байгууллагын төлөөлөгч тухайн хүүхэд олдсон өдрөөс хойш 2 хоногийн дотор цагдаагийн байгууллагад тэмдэглүүлж, дараах баримт бичгийг бүрдүүлж хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлнэ.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт Үнэ төлбөргүй  Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор төрсний бүртгэл хөтөлнө.   Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл 
2 хүүхдийн нас тогтоосон тухай шүүхийн шийдвэр, эсхүл шүүхийн шинжилгээний байгууллагын шинжээчийн дүгнэлт
Эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол тэдний дундаас Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт төрсөн хүүхдийг бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, 30 хоногийн дотор төрсний бүртгэлд бүртгүүлнэ.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх, эсхүл эцэг, эхийн хэн нэг нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг Үнэ төлбөргүй  Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор төрсний бүртгэл хөтөлнө.   УБЕГ-ын 1 дүгээр байрны 304 тоотод хандана. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл 
2 Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа Хүүхдээ Монгол Улсын иргэнээр бүртгүүлж төрсөн эцгээр овоглуулах хүсэлтээ тус тусдаа өөрийн орны хэлээр бичнэ. Гадаад хэл дээрх өргөдлийг албан ёсны орчуулга хийлгэн эх хувьтай хавсаргана.
3 Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ
4 Монгол Улсын иргэнээр төрсний бүртгэлд бүртгүүлэх тухай эцэг, эх харилцан тохиролцож тус тусдаа гаргасан өргөдөл
5 Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй эцэг, эх хүүхдээ эцгийн овог, нэрээр бүртгүүлэх хүсэлтэй бол тус тусдаа өргөдөл гаргана. Эцэг, эхийн хэн нэг нь ирэх боломжгүй бол өргөдлөө нотариатаар гэрчлүүлнэ.
             
Эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол тэдний дундаас гадаад улсын нутаг дэвсгэрт төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлж 30 хоногийн дотор бүртгүүлнэ.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх, эсхүл эцэг, эхийн хэн нэг нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг Үнэ төлбөргүй  Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор төрсний бүртгэл хөтөлнө.    УБЕГ-ын 1 дүгээр байрны 304 тоотод хандана. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйл 
2 Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа
3 Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ
4 Монгол Улсын иргэнээр төрсний бүртгэлд бүртгүүлэх тухай эцэг, эх харилцан тохиролцож тус тусдаа гаргасан өргөдөл Хүүхдээ Монгол Улсын иргэнээр бүртгүүлж төрсөн эцгээр овоглуулах хүсэлтээ тус тусдаа өөрийн орны хэлээр бичнэ. Гадаад хэл дээрх өргөдлийг албан ёсны орчуулга хийлгэн эх хувьтай хавсаргана.
5 Гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй эцэг, эх хүүхдээ эцгийн овог, нэрээр бүртгүүлэх хүсэлтэй бол тус тусдаа өргөдөл гаргана. Эцэг, эхийн хэн нэг нь ирэх боломжгүй бол өргөдлөө нотариатаар гэрчлүүлнэ.
6 30 хоногийн дотор төрсний бүртгэлд бүртгүүлээгүй тохиолдолд тухайн улсын иргэний харьяалал аваагүйг нотолсон эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолтыг хавсаргана Гадаад хэл дээр байгаа баримт бичгийг албан ёсны оруулга хийлгэн эх хувьтай хавсаргана.
Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
2. Гэрлэсний бүртгэл      
Гэрлэхийг хүсэгчид дараах баримт бичгийг бүрдүүлж,                                                    гэрлэсний бүртгэлд өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Тус тусдаа гаргасан өргөдөл 2500 төгрөг Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор гэрлэсний бүртгэл хөтөлнө. Голомт банк-1165004534, Улаанбаатар банк-2600088219 Гэрлэгчид Монгол Улсын иргэн бол  засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл 
2 Гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх Гэрлэсний бүртгэлийг хөтлөхдөө гэрлэхийг хүсэгчдийг гэрчийн хамт байлцуулах бөгөөд гэрчээр 18 нас хүрсэн хүнийг оролцуулна.
3 Гэрлэхийг хүсэгчдийн эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг /Дох, сэтгэц, сүрьеэ/
4 Монгол Улсын иргэн гадаадын иргэнтэй, эсхүл Монгол Улсад албан болон хувийн хэргээр оршин суугаа гадаадын иргэд тус улсын нутаг дэвсгэр дээр гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэх бол тухайн гадаадын иргэний харьяалсан улсын эрх бүхий байгууллага, эсхүл тухайн улсыг төлөөлөн ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газраас олгосон гэрлэлтийн байдлыг тусгасан баримт бичиг 2500 төгрөг Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор гэрлэсний бүртгэл хөтөлнө. Голомт банк 1401001101 данс  Гэрлэгчдийн хэн нэг нь гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол   УБЕГ-ын 1 дүгээр байрны 304 тоотод хандана. Гэрлэхийг хүсэгчид нь гэрлэлтээ бүртгүүлэхийг хүссэн тухай хүсэлтээ тус тусдаа өөрийн орны хэлээр бичиж албан ёсны орчуулга хийлгэн эх хувьтай хавсаргана.
5 Гадаад улсын хууль тогтоомжийн дагуу гэрлэлтээ бүртгүүлсэн Монгол Улсын иргэн гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэх 1,2-т заасан баримт бичигт тухайн улсын эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрлэснийг нотолсон баримт бичгийг хавсаргана Гадаад хэл дээр байгаа баримт бичгийг албан ёсны оруулга хийлгэн эх хувьтай хавсаргана.
Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
4.Гэрлэлт сэргээсний бүртгэл           
Иргэн гэрлэлт сэргээсний бүртгэлд бүртгүүлэх бол дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Тус тусдаа гаргасан өргөдөл 2500 төгрөг Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор гэрлэлт сэргээсний  бүртэлийг хөтөлнө.  Голомт банк-1165004534, Улаанбаатар банк-2600088219  Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 9 дугаар зүйл 
2 Иргэний үнэмлэх Иргэнийг сураггүй алга болсонд тооцсон, нас барсан гэж зарласан шүүхийн шийдвэр хүчингүй болсон бол тухайн шийдвэрийг бүрдүүлсэн баримт бичигт  хавсаргана.
Шүүхээс гэрлэлт цуцлалтыг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцсон бол тухайн шийдвэрийг бүрдүүлсэн баримт бичигт хавсаргана.
Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл
3. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл        
а/Гэрлэлтээ захиргааны журмаар цуцлуулах         
Гэрлэлтээ захиргааны журмаар цуцлуулахыг харилцан зөвшөөрсөн иргэн дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Тус тусдаа гаргасан өргөдөл Үнэ төлбөргүй  Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 21 өдрийн дотор гэрлэлт дуусгавар болсны бүртэлийг хөтөлнө.   Гэрлэгчид Монгол Улсын иргэн бол  засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл 
2 иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг Тус тусдаа гаргасан өргөдөлд эд хөрөнгө болон, төрсөн буюу үрчилж авсан 18 хүртэлх насны хүүхэдгүй, гэрлэлтээ цуцлуулахыг харилцан зөвшөөрснөө дурьдсан байна.
3 Гэрлэлтийн гэрчилгээ Гэрлэгчдийн хэн нэг нь гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол УБЕГ-ын 1 дүгээр байрны 304 тоотод хандана. гадаад улсын иргэн өөрийн улсын хэл дээр өргөдөлөө бичиж албан ёсны орчуулга хийлгэн хавсаргана.
4 18-аас доош насны хүүхэдгүй тухай оршин суугаа засаг даргын тодорхойлолт  Гэрлэлтээ захиргааны журмаар цуцлуулж байгаа иргэн хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол энэ хуулийн 8.1.1-д заасан өргөдлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
             
б/Гэрлэлтээ шүүхийн журмаар цуцлуулах         
Гэрлэлтээ шүүхийн журмаар цуцлуулсан иргэн шүүхийн шийдвэр хуулийн хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш ажлын 3 өдрийн дотор дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Иргэний үнэмлэх Үнэ төлбөргүй  Баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор гэрлэлт дуусгавар болсны бүртэлийг хөтөлнө.   Гэрлэгчид Монгол Улсын иргэн бол  засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл 
2 Гэрлэлт цуцласан тухай шүүхийн шийдвэр 
3 Гэрлэлтийн гэрчилгээ
4 Гэрлэгчид Монгол Улсын иргэн, эсхүл гэрлэгчдийн хэн нэг нь гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол тэдгээр нь гадаад улсын хууль тогтоомжийн дагуу гэрлэлтээ цуцлуулсан нь Монгол Улсын хууль тогтоомжид харшлахгүй бол тухайн улсын эрх бүхий байгууллагаас олгосон баримт бичгийг үндэслэн гэрлэлт дуусгавар болсныг иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлж болно Гэрлэгчдийн хэн нэг нь гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн бол УБЕГ-ын 1 дүгээр байрны 304 тоотод хандана. Гадаад хэл дээр байгаа баримт бичгийг албан ёсны оруулга хийлгэн эх хувьтай хавсаргана.
Эцэг /эх/тогтоосны бүртгэлд бүртгүүлэхэд
5.Эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэл          
Хүүхдээ төрсний бүртгэлд бүртгүүлснээс хойш гэрлэлтээ бүртгүүлсэн эцэг, эх хүүхдээ эцгийн овог, нэрээр бүртгүүлэх бол дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Эцэг, эхийн өргөдөл 2500 төгрөг Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан  баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийг хөтөлнө Голомт банк-1165004534, Улаанбаатар банк-2600088219 Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл 
2 иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг Хэрэв эцэг, эхийн хэн нэг нь хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол эцэг /эх/ тогтоолгох тухай өргөдлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
3 Гэрлэлтийн гэрчилгээ
4 Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх 
Хүүхдийн эцэг /эх/ болохыг шүүхээс тогтоосон бол эцэг /эх/ нь дараах баримт бичгийн аль тохирохыг бүрдүүлж, бүртгүүлнэ 2500 төгрөг Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан  баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлийг хөтөлнө Голомт банк 1401001101 данс  Эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол 100 айл дах Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2 дугаар байрны 1 дүгээр давхарт 103 тоот Гадаад улсын хууль тогтоомжоор Монгол Улсын иргэнтэй холбоотой эцэг, эх тогтоосныг Гэр бүлийн тухай хуульд заасны дагуу эцэг /эх/ тогтоосны бүртгэлд бүртгүүлж болно.
1 иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг
2 Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх 
3 Эцэг /эх/болохыг тогтоосон шүүхийн шийдвэр
Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
7.Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл      
Иргэн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээ өөрчлөх бол дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, оршин суугаа газрын улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Өргөдөл 2500 төгрөг Улсын бүртгэгч  баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 өдрийн дотор овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийг хөтөлнө. Голомт банк-1165004534, Улаанбаатар банк-2600088219 Оршин суугаа газрын улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйл 
2 Төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх Иргэн өөрийн нэрийг нэг удаа өөрчилж болно.
3 Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээ өөрчилж байгаа иргэн гэрлэсэн бол гэрлэлтийн гэрчилгээ Иргэн өмнөх овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээ сэргээлгэхээр өргөдөл гаргаж болно.
4 овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэрээ өөрчилж байгаа иргэн хүүхэдтэй бол түүний төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтны овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчлөхийг хориглоно.
5 иргэний эрх зүйн бүрэн бус чадамжтай иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчлөх бол түүний эцэг, эх, эсхүл харгалзан дэмжигчийн зөвшөөрөл  
6 иргэний эрх зүйн зарим чадамжтай иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчлөх бол түүний эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагчийн зөвшөөрөл  
7 иргэний эрх зүйн чадамжгүй гэж тооцогдсон бол шүүхийн шийдвэр  
Үрчилсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд
6. Үрчилсний бүртгэл          nbsp;
Хүүхэд үрчлэн авахыг хүсэгч дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, хүүхдийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн Засаг даргад өөрийн биеэр хандана.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Өргөдөл 2500 төгрөг Сум, дүүргийн Засаг дарга хүүхэд үрчлүүлэх эсэх тухай шийдвэрийг 20 хоногийн дотор гаргана   Хүүхдийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт хандана.  Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 11 дугаар зүйл,                      Гэр бүлийн тухай хуулийн 55.2,55.3,55.4
2 Хүүхдээ үрчлүүлэх тухай эцэг, эхийн зөвшөөрөл 1, 2-т заасан баримт бичгийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
3 Үрчлэн авагч болон үрчлүүлж байгаа эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагч, эсхүл харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх Гадаадын иргэнтэй холбоотой   үрчилсний бүртгэлийг  100 айл дах Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2 дугаар байрны 1 дүгээр давхарт 103 тоот Бүтэн өнчин хүүхэд, түүнчлэн эцэг, эх нь хоёулаа иргэний эрх зүйн эрхийн бүрэн чадамжгүй бол хүүхдийг нь үрчлүүлэх тохиолдолд хуульд өөрөөр заагаагүй бол тухайн хүүхдийн асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч болон хүүхэд асран хүмүүжүүлэх байгууллагын зөвшөөрлийг авна.
4 Гэрлэсэн бол гэрлэлтийн гэрчилгээ Улсын бүртгэгч эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор хүүхэд үрчилсний бүртгэл хөтөлнө Гэрлэгчдийн хэн нэг нь хүүхэд үрчлэн авч байгаа бол энэ тухай зөвшөөрлийг эхнэр буюу нөхрөөсөө авна.
Долоон нас хүрсэн хүүхдээс өөрийн нь зөвшөөрлийг авна.
Нас барсны бүртгэлд бүртгүүлэхэд
8.Нас барсны бүртгэл          
Иргэний нас барсныг нас барагчийн 18 нас хүрсэн гэр бүлийн гишүүн, эсхүл эцэг, эх, эсхүл төрөл садангийн хүний аль нэг нь нас барагчийн иргэний үнэмлэх болон доор дурдсан баримт бичгийн аль тохирохыг бүрдүүлж улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлнэ.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Иргэний нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа Үнэ төлбөргүй  Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан  баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор нас барсны бүртгэл хөтөлнө   Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйл 
2 Иргэнийг нас барсан гэж зарласан шүүхийн шийдвэр Ажиллаж, суралцаж, эмчлүүлж, сувилуулж, цэргийн алба хааж, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан, эсхүл хорих байгууллагад ял эдэлж байсан бол тухайн байгууллагын захиргааны, цогцос олдсон тохиолдолд шүүх шинжилгээний байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
3 Нас барсан шалтгааны тухай шүүх эмнэлгийн дүгнэлт Монгол Улсын иргэн гадаад улсын нутаг дэвсгэрт нас барсан бол Монгол Улсын болон гадаад улсын иргэн, хуулийн этгээд
4 Гамшгийн улмаас хүний амь нас эрсэдсэн бол Засгийн газраас байгуулсан онцгой комиссын шийдвэр нас барагчийг бүртгүүлэхдээ иргэн бол иргэний үнэмлэх,   эрх бүхий албан тушаалтан, хуулийн этгээд бол түүнийгээ нотлох баримт бичгийг бүрдүүлнэ.
Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг бүртгэхэд
Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл          
Иргэн шилжин суурьшихдаа дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, оршин суух газрынхаа /сум, хорооны/ улсын бүртгэгчид 10 хоногийн дотор өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Иргэний үнэмлэх   Улсын бүртгэгч баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг хөтөлнө.   Оршин суух газрынхаа улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 19 дугаар зүйл 
2 16 нас хүрээгүй хүүхэдтэй иргэн оршин суух бол хүүхдийн төрсний гэрчилгээ Иргэн өөрийн биеэр бүртгүүлэх боломжгүй тохиолдолд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан бүртгүүлж болно.
3 Оршин суух газрын хаягаа нотлох баримт бичиг "Оршин суух газрын хаягаа нотлох баримт бичиг"гэдэгт дараах баримт бичиг хамаарна:                               -Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ                           -Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ                                             -Нотариатаар гэрчлүүлсэн түрээсийн, захиалгын зэрэг гэрээ         -Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч, эсхүл эзэмшигчийн бичгээр гаргасан оршин суулгах тухай зөвшөөрөл 
Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ
Иргэний шинэчилсэн бүртгэл нь иргэний регистрийн дугаар дээр үндэслэн хүн бүрт үл давхардах шинжтэй 10 хурууны хээ, цээж зургийг авч тухайн иргэний төрөлтийн болон иргэний үнэмлэх, оршин сууж буй хаягийн бүртгэлийг баталгаажуулж буй явдал юм. Монгол улсын 16 насанд хүрсэн иргэн бүр шинэчилсэн бүртгэлд заавал хамрагдана. —
  • Иргэний үнэмлэх
  • Төрсний гэрчилгээ /1951 оноос хойш төрсөн иргэн/
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Үнэгүй
Өөрийн оршин суугаа газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад хандана.
Иргэний оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэл
-Иргэн иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэлтэй хаягаас өөр хаягт шилжин 180 хоногоос дээш хугацаагаар оршин суухаар бүртгүүлэхийг байнга, 180 хоног ба түүнээс доош хугацаагаар оршин суухаар бүртгүүлэхийг түр оршин суух гэнэ. Байнга оршин суух хаягийг улсын бүртгэгч, түр оршин суух хаягийг Тухайн сум хорооны иргэний улсын бүртгэгчид бүртгүүлнэ.
Жич:Засаг захиргааны нэгж харгалзахгүй бүртгэнэ.
Монгол улсын харьяат болсон, харьяатаас гарсан, иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоосны бүртгэл
-Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг.
Жич: Зөвхөн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Иргэний улсын бүртгэлийн газарт бүртгэнэ.
Хүйс Өөрчлөгдсөний Бүртгэл
9.Хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэл          
18 нас хүрсэн иргэн хүйсээ өөрчилснийг иргэний улсын бүртгэлд бүртгүүлэх бол дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Өргөдөл   Улсын бүртгэгч  баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 7 өдрийн дотор хүйс  өөрчлөгдсөний бүртгэлийг хөтөлнө.   100 айл дах Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2 дугаар байрны 1 дүгээр давхарт 103 тоот. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 14 дугаар зүйл 
2 Төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх
3 Эмнэлгийн байгууллагаас хүйс өөрчлөгдсөнийг нотолсон баримт бичиг.
4 Гэрлэлт дуусгавар болсон тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр  
5 Хүүхдийн эцэг /эх/-ийн нэрийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулах бол эцэг /эх/-ийн өргөдөл;  
6 хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх  
Иргэний үнэмлэх шинээр болон дахин авах
10.Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл /гарын хурууны хээ/      
Монгол Улсын 16 нас хүрсэн иргэн анх удаа иргэний үнэмлэх авах, 25, 45 нас хүрсэн иргэн иргэний үнэмлэхээ солиулах болон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Монгол Улсын харьяат болсон, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгосон иргэн биеийн давхцахгүй өгөгдлийн /гарын хурууны хээ/ бүртгэлдбүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Төрсний гэрчилгээ 15000 төгрөг                      3300 төгрөг Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан   баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор биеийн давхцахгүй өгөгдлийн /гар хурууны хээ/ бүртгэл хөтөлнө Голомт банк-1165004534, Улаанбаатар банк-2600088219 Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл 
2 Эцэг, эх, эсхүл харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх
3 Харгалзан дэмжигч бол түүнийг тогтоосон шүүхийн шийдвэр, эсхүл сум, дүүргийн Засаг даргын захирамж
4 Хүүхэд асрамжийн газар амьдарч байгаа бол тухайн байгууллагын тодорхойлолт;
5 Иргэн баримт бичиггүй, иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд эх нотлох баримт бичиг байхгүй бол түүний насыг тогтоосон тухай шүүхийн шийдвэр.
6 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Монгол Улсын харьяат болсон, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгосон иргэн гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон тодорхойлолт 
Иргэний үнэмлэх
11.Иргэний үнэмлэх          
Монгол Улсын иргэн 16 нас хүрсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор дараах баримт бичгийг бүрдүүлж, өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.                                                                  Монгол Улсын иргэн 25, 45 нас хүрсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор иргэний үнэмлэхээ солиулна.      
д/д Бүрдүүлэх материалын жагсаалт  Үйлчилгээний үнэ хураамж Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаа Төлбөр тушаах банк, дансны дугаар  Үйлчилгээ үзүүлэх хаяг, байршил Зөвлөмж анхаарах зүйл /хууль тогтоомж түүний заалт/
1 Төрсний гэрчилгээ 15000 төгрөг            3300 төгрөг Иргэний үнэмлэхийг анх удаа болон 25, 45 насанд сольж авахад нийслэлд ажлын 5, суманд ажлын 15, Дипломат төлөөлөгчийн газар ажлын 45 өдрийн дотор олгоно Голомт банк-1165004534, Улаанбаатар банк-2600088219 Засаг захиргааны нэгжийн харьяалал харгалзахгүй бүртгэнэ. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйл 
2 Эцэг, эх, эсхүл харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх Иргэний үнэмлэхийг дахин авах тохиолдолд нийслэлд ажлын 3, суманд ажлын 10, Дипломат төлөөлөгчийн газар ажлын 30 өдрийн дотор олгоно. Иргэний үнэмлэхээ хаяж үрэгдүүлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд дахин авах хүсэлтийг цахим хэлбэрээр захиалж болно. Монгол Улсын 16, түүнээс дээш насны иргэн иргэний үнэмлэхтэй байна. Иргэний үнэмлэхийг 16 нас хүрсэн иргэн анх удаа, 25, 45 нас хүрсэн иргэнд сольж олгоно.
Улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтан иргэний үнэмлэхийг иргэнд, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид олгоно. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Монгол Улсын харьяат болсон, иргэний харьяаллыг сэргээн тогтоолгосон иргэнд иргэний үнэмлэх шинээр олгоно.