Тоон гарын үсэг

Мэдээ мэдээлэл

Image

Тоон гарын үсгээ авцгаая

Image

Тоон гарын үсгээ авцгаая

Image

Хаан банктай хамтран тоон гарын үсэг олголтыг идэвхжүүлэх аян зохион байгуулахаар боллоо

Image

Хаан банктай хамтран тоон гарын үсэг олголтыг идэвхжүүлэх аян зохион байгуулахаар боллоо

Image

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид Улсын Бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа

Image

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид Улсын Бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа

Image

Улсын бүртгэлийн байгууллагаас иргэдэд гар утасны аппликэйшнээр дамжуулан тоон гарын үсгийг олгож эхэллээ

Image

Улсын бүртгэлийн байгууллагаас иргэдэд гар утасны аппликэйшнээр дамжуулан тоон гарын үсгийг олгож эхэллээ

Image

2022 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 202,834 иргэнд тоон гарын үсэг олгосон байна

Image

2022 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 202,834 иргэнд тоон гарын үсэг олгосон байна

Image

2022 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 202,834 иргэнд тоон гарын үсэг олгосон байна

Image

53,593 иргэн тоон гарын үсгээ авсан байна

Image

53,593 иргэн тоон гарын үсгээ авсан байна

Image

Тоон гарын үсэг нь хүнд суртлыг бууруулах, авлигаас ангид, олон нийтэд нээлттэй төрийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ

Image

Тоон гарын үсэг нь хүнд суртлыг бууруулах, авлигаас ангид, олон нийтэд нээлттэй төрийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ

1. G-Sign программыг татаж авах....

2. G-Sign программыг ажиллуулах гарын авлага татаж авах...

3. Гэрчилгээ олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох  журам татаж авах...

4. Хүчингүй, түтгэлзүүлсэн гэрчилгээний жагсаалт татаж авах...

5. Гэрчилгээг хүчинтэй эсэхийг шалгах OCSP протокол татаж авах...

6. Иргэний үнэмлэхийн санах ойн бүтэц татаж авах...

Тоон гарын үсэг гэж юу вэ?

Тоон гарын үсэг гэдэг нь энгийн гарын үсэгтэй адил ашиглагдах ба гарын үсэг, тамга тэмдгийг орлох цахим баримт бичиг юм. Тоон гарын үсэг нь цаасан хэлбэрт байгаа мэдээлэлд зурсан гарын үсэгтэй адил хүчинтэй байна.

Тоон гарын үсгийн хэрэгсэл гэж юу вэ?

Тоон гарын үсгийн хувийн түлхүүр ашиглан тоон гарын үсгийг үүсгэх, нийтийн түлхүүр ашиглан тоон гарын үсгийг шалгах боломжтой техник хэрэгсэл, программ хангамжийг хэлнэ. Улсын бүртгэлийн байгууллагаас иргэнд олгох гэрчилгээ, хувийн түлхүүрийг иргэний үнэмлэхийн санах ой болон мобайл аппликейшн үнэ төлбөргүй 5 жилийн хугацаатай байршуулна.

Тоон гарын үсгийг хаанаас авах вэ?

Гэрчилгээ эзэмших хүсэлтийг Монгол Улсын иргэн улсын бүртгэлийн байгууллагад бичгээр гаргана.