УБЕГ-ын 2021 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2021 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2021 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

УБЕГ-ын 2021 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

УБЕГ-ын 2021 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2021 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2021 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2021 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2021 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын 2020 оны дүгнэлт

УБЕГ-ын нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын 2020 оны дүгнэлт

УБЕГ-ын нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын 2020 оны дүгнэлт

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2021 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2021 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2021 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2020 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2020 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2020 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2020 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2020 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2020 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2020 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2020 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2020 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-ын 2020 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2020 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

УБЕГ-ын 2020 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй