Эрх зүйн хэлтэс

Захиргаа, эрх зүйн хэлтсийн чиг үүрэг:


  • Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн мэдээллийн санг хөтлөх, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулах.
  • Байгууллагын хэмжээнд мөрдөх журам, зааврыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн холбогдох нэгжтэй хамтран боловсруулах, төслийг хянах.
  • Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаал, гэрээний төслийг хянаж, эрх зүйн үндэслэлийг хангуулах.
  • Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаалын биелэлтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавих.
  • Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, хүний нөөцийн хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх.
  • Албан хэрэг хөтлөлт, байгууллагын архивын үйл ажиллагааг эрхлэх, тайлан мэдээ гаргах.
  • Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандартыг мөрдүүлэх.

Д/Д

Нэр

Албан тушаал

Утас

И-Мэйл хаяг

1 Бужгарын Хэрлэнчимэг  Хэлтсийн дарга 320370 kherlenchimeg@burtgel.gov.mn
2 Цэрэн-Очирын Оюунбилэг  Ахлах мэргэжилтэн 320765 ts.oyunbileg@burtgel.gov.mn
3 Энхболдын Мөнхзул Мэргэжилтэн 320765 e.munkhzul@burtgel.gov.mn
4 Архиагийн Хулан  Мэргэжилтэн 320765 ta.khulan@burtgel.gov.mn
5 Наранцэцэгийн Дариймаа Мэргэжилтэн   dariimaa@burtgel.gov.mn
6 Борхүүхэний Цэнгүүн Мэргэжилтэн 320083 tsenguun.b@burtgel.gov.mn
Буцах

Мэдээ, мэдээлэл

Шинэ мэдээ