Мэдээллийн сан, программ хангамжийн хэлтэс

Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан нэгж /Мэдээллийн технологийн газар/, түүний чиг үүрэг:


Мэдээллийн сан, программ хангамжийн хэлтэс

  • Улсын бүртгэлийн байгууллагын мэдээллийн технологийн талаар баримтлах нэгдсэн бодлого чиглэл, төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх.
  • Цахим мэдээллийн нэгдсэн сан, мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ, мэдээллийн системийн хэвийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хариуцах, мэдээллийн сангийн уялдаа холбоог хангах.
  • Мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ, мэдээллийн систем, цахим мэдээллийн санд нэвтэрсэн халдлагыг илрүүлэх, таслан зогсоох, системийг сэргээх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах.
  • Мэдээллийн аюулгүй байдлын горимыг мөрдөж ажиллахыг шаардах, зөрчигдсөн үед зөрчлийг арилгах, цахим мэдээллийн сан, мэдээллийн сүлжээнд нэвтрэх эрхийг хязгаарлах зэрэг холбогдох бусад арга хэмжээ авах.
  • Эрсдлийн үнэлгээг жил бүр хийж мэдээллийн аюулгүй байдлын эмзэг байдлыг тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх болон авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулах.
  • Улсын бүртгэлийн байгууллагын дундын мэдээллийн санг байгуулж төрийн болон холбогдох бусад байгууллагыг нэгдсэн мэдээллээр хангах.
  • Бүртгэлийн үйлчилгээг мэдээллийн технологийн арга хэрэгслээр үзүүлэх боломжийг бүрдүүлэх.
  • Программ хангамж, техник хангамж, мэдээллийн сүлжээ, техник хэрэгслийн элэгдэл хорогдол, гэмтэл саатал, доголдлоос сэргийлэх нөөц болон урсгал зардлын тооцоог жил бүр гаргаж, улсын төсөвт тусгах саналыг боловсруулах.
  • Хуульд заасан бусад чиг үүрэг.

Д/Д

Нэр

Албан тушаал

Утас

И-Мэйл хаяг

1 Пүрэвдоржийн Нэргүй Хэлтсийн дарга 7777-1891 nergui@burtgel.gov.mn
2 Самбалхүндэвийн Дэлгэрмөрөн Ахлах мэргэжилтэн 7777-1891 delgermurun@burtgel.gov.mn
3 Баатархүүгийн Анхбаяр Программист 7777-1891 b.ankhbayar@burtgel.gov.mn
4 Чулуунбаатарын Дэлгэрбаяр Программист 7777-1891 ch.delgerbayar@burtgel.gov.mn
5 Эрдэнийн Мөнхжин Программист 7777-1891 munhjin@burtgel.gov.mn
6 Сүхбаатарын Нарангэрэл Программист 7777-1891 s.narangerel@burtgel.gov.mn
7 Чулуунхүүгийн Хувьзаяа Программист 7777-1891 ch.khuvizaya@burtgel.gov.mn
8 Ганхүрэлийн Эрдэнэзаяа  Программист 7777-1891 ayazerd@gmail.com
Буцах

Мэдээ, мэдээлэл

Шинэ мэдээ