Бодлого төлөвлөлт, дүн шинжилгээний газар

Бодлого төлөвлөлт, дүн шинжилгээний газар, түүний чиг үүрэг:


  • Улсын бүртгэлийн салбарын бодлого, төлөвлөлтийг нэгдмэл удирдлага, зохион байгуулалттайгаар боловсруулж, хэрэгжүүлэх.
  • Улсын бүртгэлийн салбарын статистик болон нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд дүн шинжилгээ хийх, салбарын үйл ажиллагааг олон улсын чиг хандлагад нийцүүлэх чиглэлээр судлах, санал боловсруулах.
  • Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, зорилт, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилт, үр нөлөөнд дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийх.
  • Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ, дотоод аудит хийх.
  • Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа, түүнтэй холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болон хөндлөнгийн байгууллагын зөвлөмжийн биелэлтэд хяналт тавих.
  • Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дотоод аудитын дүрэм”-ийг хэрэгжүүлэх.

Д/Д

Нэр

Албан тушаал

Утас

И-Мэйл хаяг

1 Төмөрчөдөр Гантөмөр Газрын дарга 7011-8183 gantumur@burtgel.gov.mn
2 Умаарангийн Мөнхцэцэг Ахлах мэргэжилтэн 7000-7593 u.munkhtsetseg@burtgel.gov.mn
3 Дашжамцын Уянга Мэргэжилтэн 7000-7593 uyanga@burtgel.gov.mn
4 Лхагвасүрэн Номинзул Мэргэжилтэн 7000-7593 l.nominzul@burtgel.gov.mn
5 Баасандоржийн Мөнх-Учрал  Мэргэжилтэн 7000-7593 b.munkhuchral@burtgel.gov.mn
6 Дашнямын Сосорбарам Мэргэжилтэн 7000-7593 sosorbaram@burtgel.gov.mn
Буцах

Мэдээ, мэдээлэл

Шинэ мэдээ