Орон нутаг дахь Бүртгэлийн байгууллагын бүсчилсэн сургалтыг зохион байгуулах Улсын Бүртгэлийн ерөнхий газар, хэлтсийн дарга нар болон сургалтын баг өнөөдөр өглөө замдаа гарлаа.

Previous Next

Тус газар нь Монголын мянганы сорилтын сангийн “Хөрөнгийн эрхийн төсөл”-тэй үйл ажиллагаагаа уялдуулах, ажлаа эрчимжүүлэх үүднээс харилцан тохиролцсоны дагуу хоёр долоо хоног тутмын “Даваа” гарагт уулзаж, төслийн хэрэгжилтийн явцын талаар танилцаж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал бодлоо солилцлоо.

УБЕГ-ын Иргэний, эд хөрөнгийн эрхийн, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн төв, орон нутгийн байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, ажлын арга барилыг боловсронгуй болгох, харилцан туршлага солилцох зорилгоор бүсчилсэн сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.

Previous Next

Монгол Улсын Иргэний хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг орон нутагт түргэн шуурхай хүргэх, бүртгэлийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, орон нутгийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран Улсын бүртгэлийн орон нутгийн хэлтсүүдийг автомашинтай болгох арга хэмжээг үе шаттай авч эхлээд байна.

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төрийн бодлогын хүрээнд жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, тэдгээрийг санхүүгийн талаар дэмжих, хөрөнгийн хангалттай байдлыг сайжруулах зорилгыг хангах, Жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор тус газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгжийг бүртгэх бэлтгэл ажлыг хангаж байна.

Жил бүр зохион байгуулагддаг энэхүү үйл ажиллагаа нь Иргэний, Эд хөрөнгийн, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн нэгдсэн чиглэл удирдамж өгөх, бүртгэлтэй холбогдсон асуудлаар албан хаагчдын ажлын арга барилыг боловсронгуй болгох, мэргэшлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор доорхи хуваарийн дагуу зохион байгуулагдах гэж байна.

Please publish modules in offcanvas position.