Монгол бичгийн хичээл №34 Нэр үг бүтээх дагаварууд

Монгол бичгийн хичээл №34 Нэр үг бүтээх дагаварууд

Монгол бичгийн хичээл №34 Нэр үг бүтээх дагаварууд

Дэлгэрэнгүй
Зам хөндлөн гарахдаа сайн хараарай найзуудаа

Зам хөндлөн гарахдаа сайн хараарай найзуудаа

Зам хөндлөн гарахдаа сайн хараарай найзуудаа

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд хориг тавих, цуцлах бүртгэлд анхаарах асуудлаар сургалт зохион байгуулагдаж байна

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд хориг тавих, цуцлах бүртгэлд анхаарах асуудлаар сургалт зохион байгуулагдаж байна

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд хориг тавих, цуцлах бүртгэлд анхаарах асуудлаар сургалт зохион байгуулагдаж байна

Дэлгэрэнгүй
Танихгүй хүнд хэзээ ч итгэж болохгүй шүү

Танихгүй хүнд хэзээ ч итгэж болохгүй шүү

Танихгүй хүнд хэзээ ч итгэж болохгүй шүү

Дэлгэрэнгүй
Цахим сүрдүүлгээс битгий айгаарай

Цахим сүрдүүлгээс битгий айгаарай

Цахим сүрдүүлгээс битгий айгаарай

Дэлгэрэнгүй
Зам хөндлөн гарахдаа анхаараарай

Зам хөндлөн гарахдаа анхаараарай

Зам хөндлөн гарахдаа анхаараарай

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №33 Үйл үг бүтээх дагаварууд

Монгол бичгийн хичээл №33 Үйл үг бүтээх дагаварууд

Монгол бичгийн хичээл №33 Үйл үг бүтээх дагаварууд

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалт

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалт

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалуудын тусгай шалгалтын сонгон шалгаруулалт

Дэлгэрэнгүй
Өсвөрийн сэргийлэгч 4-р анги

Өсвөрийн сэргийлэгч 4-р анги

Өсвөрийн сэргийлэгч 4-р анги

Дэлгэрэнгүй
Өсвөрийн сэргийлэгч 3-р анги

Өсвөрийн сэргийлэгч 3-р анги

Өсвөрийн сэргийлэгч 3-р анги

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалтанд ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээлэл

Албан тушаалтанд ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээлэл

Албан тушаалтанд ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Өсвөрийн сэргийлэгч 2-р анги

Өсвөрийн сэргийлэгч 2-р анги

Өсвөрийн сэргийлэгч 2-р анги

Дэлгэрэнгүй
Өсвөрийн сэргийлэгч 1-р анги

Өсвөрийн сэргийлэгч 1-р анги

Өсвөрийн сэргийлэгч 1-р анги

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №32 Биеэр төгсгөх нөхцөл

Монгол бичгийн хичээл №32 Биеэр төгсгөх нөхцөл

Монгол бичгийн хичээл №32 Биеэр төгсгөх нөхцөл

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагын ахмадууд сургалтад хамрагдав

Улсын бүртгэлийн байгууллагын ахмадууд сургалтад хамрагдав

Улсын бүртгэлийн байгууллагын ахмадууд сургалтад хамрагдав

Дэлгэрэнгүй