Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 2018 онд хийсэн дотоод хяналт шалгалтын товч тайлан

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 2018 онд хийсэн дотоод хяналт шалгалтын товч тайлан

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын 2018 онд хийсэн дотоод хяналт шалгалтын товч тайлан

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан /2018 оны эхний хагас жил/

УБЕГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан /2018 оны эхний хагас жил/

УБЕГ-т ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан /2018 оны эхний хагас жил/

Дэлгэрэнгүй
2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлууд

2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлууд

2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажлууд

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн хорооны 2017 оны тайлан

Ёс зүйн хорооны 2017 оны тайлан

Ёс зүйн хорооны 2017 оны тайлан

Дэлгэрэнгүй
ОӨУБЕГ-ын 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны хэрэгжилт

ОӨУБЕГ-ын 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны хэрэгжилт

ОӨУБЕГ-ын 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны хэрэгжилт

Дэлгэрэнгүй
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2017 онд авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2017 онд авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2017 онд авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

Дэлгэрэнгүй
Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2017 оны эхний 3 улирлын үйл ажиллагааны тайлангийн  хураангуй

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2017 оны эхний 3 улирлын үйл ажиллагааны тайлангийн хураангуй

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2017 оны эхний 3 улирлын үйл ажиллагааны тайлангийн хураангуй

Дэлгэрэнгүй
Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1900-1890 утасны хагас жилийн тайлан мэдээ

Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1900-1890 утасны хагас жилийн тайлан мэдээ

Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1900-1890 утасны хагас жилийн тайлан мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1900-1890 утасны 2017.04.3-28-ны тайлан мэдээ

Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1900-1890 утасны 2017.04.3-28-ны тайлан мэдээ

Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1900-1890 утасны 2017.04.3-28-ны тайлан мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙН ТООН МЭДЭЭ

2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙН ТООН МЭДЭЭ

2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙН ТООН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС 2016 ОНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС 2016 ОНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС 2016 ОНД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй
Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1800-1890 утасны 2 дугаар сарын тайлан мэдээ

Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1800-1890 утасны 2 дугаар сарын тайлан мэдээ

Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1800-1890 утасны 2 дугаар сарын тайлан мэдээ

Дэлгэрэнгүй
Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1800-1890 утасны 1 дүгээр сарын тайлан мэдээ

Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1800-1890 утасны 1 дүгээр сарын тайлан мэдээ

Бүртгэлийн нэгдсэн лавлах 1800-1890 утасны 1 дүгээр сарын тайлан мэдээ

Дэлгэрэнгүй
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЛБАРЫН “НЭЭЛТТЭЙ БОДЛОГО БАРИМТ БИЧИГ”-ИЙН ХҮРЭЭНД 2016 ОНД ОӨУБЕГ-ААС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЛБАРЫН “НЭЭЛТТЭЙ БОДЛОГО БАРИМТ БИЧИГ”-ИЙН ХҮРЭЭНД 2016 ОНД ОӨУБЕГ-ААС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЛБАРЫН “НЭЭЛТТЭЙ БОДЛОГО БАРИМТ БИЧИГ”-ИЙН ХҮРЭЭНД 2016 ОНД ОӨУБЕГ-ААС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй