Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2023 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

A- A A+
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2023 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө