Kopoнaвиpycт xaлдвap /Kовид-19/-ын цаp тахлааc урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны жypaм /УБЕГ-ын А/102 дугаар тушаал/ /2021.02.15/

A- A A+
Kopoнaвиpycт xaлдвap /Kовид-19/-ын цаp тахлааc урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны жypaм  /УБЕГ-ын А/102 дугаар тушаал/ /2021.02.15/