Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын орон нутаг дахь бүртгэлийн байгууллагын дүрэм /УБЕГ-ын А/1415 дугаар тушаал/ /2014.10.16/

A- A A+
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын орон нутаг дахь бүртгэлийн байгууллагын дүрэм /УБЕГ-ын А/1415 дугаар тушаал/ /2014.10.16/