ОХУ-д зохион байгуулагдсан төрийн архивын албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад тус газрын архивч нар амжилттай оролцоод ирлээ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 64 дүгээр тогтоолын дагуу төрийн архивын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийн програм хангамжийг нэвтрүүлэх зорилгоор Оросын Холбооны Улсын Архивын Агентлагийн дэргэдэх Архив зүй, баримт бичиг судлалын хүрээлэнд энэ оны 5 дугаар сарын 20-27-ны өдрүүдэд “Төрийн архивын албан хэрэг хөтлөлтөд програм хангамж нэвтрүүлэх, баримт бичгийн мэдээллийг цахим байдлаар хадгалах, архивлах, ашиглах” сэдвийн дор төрийн архивын ажилтнуудын дунд зохион байгуулагдсан мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад тус газрын Улсын бүртгэлийн төв архивын газрын Иргэний баримтын архивын хэлтсийн архивч нар амжилттай оролцоод ирлээ.

Уг сургалт нь архивын сан хөмрөгийн бүрэлдэхүүн, байршлыг харуулсан хоёрдогч мэдээллийн сан бүрдүүлж, мэдээллийг хайх автоматжуулсан систем бий болгох замаар архивын баримтад агуулагдсан мэдээллийг үр дүнтэй, шуурхай, хүртээмжтэй ашиглуулах, хадгалалт хамгаалалтын нөхцлийг бүрдүүлэх, нөхөн бүрдүүлэлтийн судалгаа, тайлан бүртгэлийг боловсронгуй болгох зорилго бүхий ихээхэн ач холбогдолтой сургалт болсон юм.