Шалгалт явуулав

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/155 дугаар тушаалааар батлагдсан удирдамжийн дагуу Хяналтын газраас Нийслэлийн Багануур дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн  үйл ажиллагаа холбогдох хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхэд 2016 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 30-ны өдрийн хооронд гүйцэтгэлийн шалгалтыг явуулав.

Шалгалтаар дараах зөрчил илэрснийг арилгуулахаар 2016 оны 6 дугаартай хяналтын улсын байцаагчийн албан шаардлагыг Багануур дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлэв. Үүнд:

 Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэлийг Засаг даргын захирамж гарсны дараа хуульд заасан хугацаа хугацаа хэтрүүлж бүртгэсэн;

• Гэрлэлтийн бүртгэлийн  дэвтэрт гэрлэгсдээр гарын үсэг зуруулаагүй;

• Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг офлайн програмд бүртгэсний дараа зохих журамд заасан хугацаанд цахим санд бүртгээгүй;

• Нотлох баримт дах мэдээллүүд зөрүүтэй, дутуу;

• Мэдүүлгийн огноогоор өмчлөх эрхийн гэрчилгээг бичээгүй;

• Мэдүүлэгт улсын бүртгэгч гарын үсэг зурж, хүлээн авсан тэмдэг дарж, мэдүүлэг гаргагчаар гарын үсгийг зуруулаагүй;

• EPRS мэдээллийн санд үйлчилгээний дарааллыг зөв сканердаж, мета датаг зөв сонгож оруулаагүй;

• EPRS хөтлөх журамд зааснаар ажлын 8 цагт хувийн хэргийн баяжилтыг хийгээгүй:

• Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулах баримт бичигт оруулсан өөрчлөлтийг хуульд заасан хугацаанд бүртгүүлээгүй тохиолдолд хуулийн этгээдэд хариуцлага тооцоогүй зэрэг болно.

Иймд төв, орон нутгийн бүртгэлийн нэгжийн улсын бүртгэгч нар үйл ажиллагаандаа бүртгэлийн хууль тогтоомжийг  чанд мөрдөж ажиллахыг анхааруулж байна.

ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт