УБЕГ-ын 2019 оны 02 сарын статистик үзүүлэлт

Үзүүлэлт Өмнөх оны мөн үе 2018 оны 2 сар Жилийн эхнээс, өссөн дүнгээр 2019 оны 2 сар Тайлант сарын дүн
1.ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Монгол улсын нийт иргэн нийт 3190633 3249478 4457
Үүнээс: Эрэгтэй 1580321 1609466 2208
Эмэгтэй 1610312 1640012 2249
Төрсний бүртгэл нийт 13010 12285 6159
Эрэгтэй 6707 6243 3083
Эмэгтэй 6303 6042 3076
Нас баралтын бүртгэл нийт 3009 3220 1718
Эрэгтэй 1820 1952 1033
Эмэгтэй 1189 1268 685
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт 3703 2869 1363
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт 715 651 331
Иргэний цахим үнэмлэх нийт 32518 31030 13080
Шинээр олгосон 7615 6868 2701
Дахин олгосон 11132 11407 4681
Хугацаа сунгасан 13771 12755 5698
Үндэсний энгийн гадаад паспорт нийт 52013 53455 22880
Шинээр олгосон 50194 53455 22880
Хугацаа сунгасан 1819 0 0
2.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо
1. Нийт бүртгэлийн тоо 64800 60993 25563
2. Анхны бүртгэлийн тоо 10358 8412 3416
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 5633 5091 1990
Газар өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 140 3321 1426
3. Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо 46276 47119 19730
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 4011 4657 1963
Бэлэглэх гэрээ 1759 1470 657
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 561 525 205
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 1482 1274 566
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 133 106 55
Арилжих гэрээ 136 144 63
Барьцааны болон бусад гэрээг бүртгэх, дуусгавар болох гэх мэт 38194 38943 16221
Бусад бүртгэл /бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, урьдчилсан тэмдэглэл хийх, лавлагаа, мэдээлэл өгөх/ 8166 5462 2417
3.ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд 167885 182531 1053
Хувьцаат компани 283 290 0
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 131471 142679 823
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8607 9069 13
Төрийн бус байгууллага 17823 20141 165
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 90 78 0
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 381 363 0
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 4687 4784 6
Нөхөрлөл 3933 4658 26
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 9 8 0
Хоршоо 3984 3966 5
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 490 526 4
Сан 1330 1468 14
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 1264 1339 6
Шашны байгууллага 500 520 4
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага 1062 1080 0
Боловсрол, сургалтын байгууллага 582 637 0
Эрдэм шинжилгээний байгууллага 2 2 0
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 11700 12433 30
4.БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН ЧИГЛЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив /ИУБ маягт/ 19903094 20878669 27103
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 182770 196256 229
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 950013 1013379 3298
Оюуны өмчийн архив      

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт