УБЕГ-ын 2018 оны 10 сарын статистик үзүүлэлт

Үзүүлэлт  Өмнөх оны мөн үе Жилийн эхнээс, өссөн дүнгээр  Тайлант сарын дүн   
1.ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Монгол улсын нийт иргэн нийт 3170064 3230516 5817
Үүнээс: Эрэгтэй 1570133 1600074 2881
Эмэгтэй 1599931 1630442 2936
Төрсний бүртгэл  нийт 60611 64456 6887
Эрэгтэй 31149 33047 3597
Эмэгтэй 29462 31409 3290
Нас баралтын бүртгэл нийт 14402 14341 1044
Эрэгтэй 8907 8778 642
Эмэгтэй 5495 5563 402
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт 16532 17421 2129
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт 3260 3461 349
Иргэний цахим үнэмлэх нийт  191248 187522 20603
Шинээр олгосон  41300 44140 4348
Дахин олгосон  71356 63723 7794
Хугацаа сунгасан 78592 79659 8461
Үндэсний энгийн гадаад паспорт нийт 292323 326487 27534
Шинээр олгосон  206021 324668 27534
Хугацаа сунгасан 86302 1819 0
2.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо
1. Нийт бүртгэлийн тоо 340166 366217 37742
2. Анхны бүртгэлийн тоо 50609 53430 5111
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 25566 24258 2436
Газар өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 25043 29172 2675
3. Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо 228436 274441 28796
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 23886 31343 4022
Бэлэглэх гэрээ 9008 9021 905
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 3490 3705 320
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 7124 7465 717
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 603 500 46
Арилжих гэрээ 766 824 99
Барьцааны болон бусад гэрээг бүртгэх, дуусгавар болох гэх мэт 183559 221583 22687
Бусад бүртгэл /бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, урьдчилсан тэмдэглэл хийх, лавлагаа, мэдээлэл өгөх/ 61121 38346 3835
3.ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд  163010 178155 1283
Хувьцаат компани 282 290 0
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 127822 139253 995
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8454 8957 27
Төрийн бус байгууллага 16976 19446 191
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 91 78 0
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 372 359 0
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 4655 4759 16
Нөхөрлөл  3813 4553 38
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8 9 0
Хоршоо  3965 3960 4
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 477 511 3
Сан  1279 1404 14
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 1175 1311 5
Шашны байгууллага 487 509 1
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага 1042 1082 2
Боловсрол, сургалтын байгууллага 572 638 14
Эрдэм шинжилгээний байгууллага 2 2 0
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 11359 12260 73
6.БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН ЧИГЛЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив /ИУБ маягт/ 19737505 20642799 163601
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 178157 192480 895
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 931051 991854 5301

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт