1-Р АЛХАМ
Шинээр байгуулах хуулийн этгээдийн хувьд үүсгэн байгуулагч эсвэл нотариатаар итгэмжлэл хийлгэсэн хүн иргэний үнэмлэх /лавлагаа, хуулбар байж болно/-тэйгээ ХЭБГазарт (УБЕГ-ын III байр, 100 айл) ирж оноосон нэрээ баталгаажуулан хуудас авдаг. Интернэтээр нэр баталгаажуулах үйлчилгээг нэвтрүүлж les.burtgel.gov.mn хаягаар хандан нэрээ баталгаажуулна.
(Зөвлөмж: Иргэдийн авах сонирхолтой түгээмэл 200 мянга орчим нэр хэдийнээ олгогдсон байдаг тул нэр давхцах, адил төсөөтэй байх магадлал өндөр байдаг. Иймд 3 –аас доошгүй нэрний хувилбартай ирэх нь зүйтэй ба 1 иргэн өдөрт 3 хүртэл нэрийг баталгаажуулах эрхтэй ба 10 хоногийн дотор хуулийн этгээдээ байгуулан бүртгүүлэх хуультай. Та нэрээ авахдаа аль нэг банкны VISA карт уншуулан, үйлчилгээний хөлсийг банк явалгүйгээр төлөх боломжийг бид бүрдүүлсэн байгаа)
2-Р АЛХАМ
Компани, Хоршоо, Нөхөрлөл зэрэг хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй хуулийн этгээдийг шинээр байгуулахад хөрөнгийн нотлох баримт шаардлагатай. ТББ, Сан, Үйлдвэрчний эвлэл, Төрийн байгууллага зэрэгт шаардлагагүй.
(Зөвлөмж: Нэрийн баталгаажуулалтын хуудастайгаа аль нэг банкинд очиж данс нээлгэн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө байршуулж, баримтаа авч ирнэ. Үл хөдлөх хөрөнгө, Оюуны өмчөөр хөрөнгөө оруулж, нийлүүлэх нөхцөлд өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /нотариатаар батлуулсан хуулбар/ болон үүсгэн байгуулах хурлын тэмдэглэл, тогтоолд тодорхой зааж бүх үүсгэн байгуулагчид гарын үсгээ зурсан байх.)
3-Р АЛХАМ
Жагсаалтын дагуу материалаа бүрдүүлэн ХЭБГ-ын материал хүлээн авах цонхонд өгч, буцах хуудсаа авна. (Зөвлөмж: burtgel.gov/service хаягаас бүрдүүлэх материалын жагсаалт, зөвлөмж, загвар маягтуудыг харах боломжтой. Анхнаасаа мэдээллээ сайтар авч, материалаа бүрэн гүйцэд бүрдүүлж ирвэл таны бүртгэл ажлын 2 хоногт багтан хийгддэг. Материалын бүрдэл дутуу, илт хуурамч байвал бүртгэгч татгалзах мэдэгдэл бичиж буцаана. Та гэрчилгээгээ гармагц /30 хоног дотор/ тамга, тэмдгээ хийлгэх бол бүртгэгчээс бэлэн загвар хүсэлт авч бөглөн материалтайгаа хамт өгнө) 
4-Р АЛХАМ
Буцах хуудсанд бичигдсэн өдөр, цагт ХЭБГ-т ирж, бүртгэл хийгдсэн гэрчилгээ, дүрэм, тамга /тэмдэг/ хийлгэх зөвшөөрлийн хуудас зэрэг материалаа олгох цонхноос авна.
(Зөвлөмж: манай байгууллага нь Монгол шуудан ХК-тай хамтран ажиллаж, шуурхай хүргэлтийн үйлчилгээг үзүүлдэг тул та материалаа өгөхдөө ХЭБГ-т байрлах Монгол шуудан ХК цонхонд 3500-5000 төгрөг төлөөд өөрийн биеэр ирэлгүйгээр гэрчилгээ, материалаа гэр, оффистоо хүргүүлэн авах боломжтой) 
ЗӨВЛӨМЖ:
Хэн нэгний өмнөөс гарын үсэг дуурайлган зурахгүй байх. Хожим таны бүртгэлд өөрчлөлт орох үед хувийн хэрэгт авагдсан материалтай тулгадаг ба гарын үсэг зөрүүтэй бол бүртгэл хийгдэхгүй. Мөн дүрэмд заавал тусгах ёстой зүйлсийг тус тусын хуулиар заасан байдаг ба эдгээр нь таныг эрх зүйн сөрөг үр дагавраас хамгаалах тул анхаарч, тусгана уу.