2020.06.16-ны өдрийн байдлаар 2,131,492 сонгогч бүртгэгдээд байна

A- A A+
2020.06.16-ны өдрийн байдлаар 2,131,492 сонгогч бүртгэгдээд байна

Сонгуулийн хэсэг - 2,070

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 25.1-д Иргэний засаг захиргааны нэг нэгжээс нөгөө нэгжид шилжин суурьших хөдөлгөөнийг ээлжит сонгуулийн жилийн 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн зогсоож, санал авах өдрийн дараах өдрөөс сэргээнэ гэж заасан.

Үүнтэй холбоотойгоор сонгуулийн насны иргэдийн шилжилт хөдөлгөөний талаарх мэдээллийг 2019.12.20-ноос буюу Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль батлагдсан өдрөөс эхлэн 2020.01.31-нийг хүртэлх хугацаанд танилцуулбал:

Сонгуулийн насны иргэдийн шилжилт хөдөлгөөний хамгийн их, бага мэдээллийг орон нутаг болон нийслэлийн хэмжээнд сонирхуулахад, Ховд аймагт шилжиж ирсэн иргэдийн тоо нь хамгийн их байна. Тодруулбал, тус аймагт нийслэл болон бусад аймгаас 999 иргэн бүртгэгджээ. Нийслэлийн хэмжээнд Сонгинохайрхан дүүрэгт хамгийн их буюу 7,141 иргэн шилжин ирсэн бөгөөд үүний 5,312 иргэн аймгаас, 1,829 иргэн бусад дүүргээс шилжин иржээ.

Харин Баян-Өлгий аймагт хамгийн бага буюу 69 сонгуулийн насны иргэн нийслэл болон бусад аймгаас шилжилт хөдөлгөөн хийлгэсэн үзүүлэлттэй байна. Дүүргүүдийн хувьд хамгийн бага нь Багахангай дүүрэгт 89 сонгуулийн насны иргэн аймаг болон бусад дүүргээс шилжин ирсэн байна.

Улсын хэмжээнд 2020 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар нийт 2,131,492 сонгогч бүртгэгдээд байгаагаас 990,537 иргэн нийслэлд, 1,140,955 иргэн орон нутагт бүртгэлтэй байна. Харин сонгогч шилжсэн буюу нэг тойргоос нөгөө тойрогт шилжилт хөдөлгөөн хийлгэсэн 4,223 иргэн байна.

Дараах зургуудаас харахад тойргоос тойрогт шилжсэн сонгогчийн тоо нийслэлд 2,571 бол 21 аймагт 1,652 сонгогч шилжилт хийлгэсэн байна.

Аймагт

Дүүрэгт