“Хөрөнгийн эрхийн төсөл” Монголд амжилттай хэрэгжсэн гэж дүгнэлээ

A- A A+
“Хөрөнгийн эрхийн төсөл” Монголд амжилттай хэрэгжсэн гэж дүгнэлээ

Монголын Мянганы Сорилтын Сангийн “Хөрөнгийн эрхийн төсөл”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн “Бүртгэлийн тогтолцоог чадавхжуулах бүрэлдэхүүн хэсгийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”-г танилцуулах цахим хурал өнөөдөр /2020.06.03/ УБЕГ-ын Тамгын газрын байранд болж өндөрлөлөө.

АНУ-ын Мянганы сорилтын корпорацийн санхүүжилтээр “Хөрөнгийн эрхийн төсөл” 2008-2013 онд манай улсад хэрэгжсэн. Энэ төслийн хүрээнд Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг цахим системд боловсруулах, хөгжүүлэх, цаасан эх суурьтай архивын нотлох баримтыг цахимжуулах үйл ажиллагаа явагдсан юм. Уг төсөлд нийслэлиийн есөн дүүрэг, бүсийн тулгуур найман аймаг болох Дархан-Уул, Орхон, Өвөрхангай, Дорнод, Завхан, Ховд, Хэнтий, Төв аймгууд дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсүүд хамрагдсан байна. Энэхүү ажлын хүрээнд эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн цахим системийг бий болгохоос гадна архивын нотлох баримтуудыг цахимжуулж, тоног төхөөрөмж, техникийн туслалцаа үзүүлсэн, албан хаагчдын ажиллах хүчнийг дадлагажуулан сургалтанд хамруулжээ. Түүнчлэн дээрх найман  аймаг, есөн дүүрэг дэх улсын бүртгэлийн хэлтсийн иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэг болон архивын байрыг тохижуулах, засвар шинэчлэлтийн ажил иж бүрэн хийгдсэн байна.

Уг төслийн хүрээнд АНУ-ын “Клоудбурст” үнэлгээний компани 2018 оноос хойш төслийн хэрэгжилтийн гүйцэтгэлийн үр дүнд үнэлгээ хийн боловсруулж  байсан бол өнөөдрийн цахим хурлаар судалгааны үр дүн, тайланг танилцуулж байгаа нь энэ юм. Тус үнэлгээний компани дүгнэхдээ, “Хөрөнгийн эрхийн төсөл” Монголд амжилттай хэрэгжсэн гээд улсын бүртгэлийн байгууллагад хэрэгжүүлсэн туршлагыг бусад оронд сайн жишээ болно гэдгийг дурдаж байв. АНУ-ын Мянганы сорилтын корпораци Монгол Улсын Засгийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу таван төсөл хэрэгжүүлэхээр тохиролцсоны нэг нь “Хөрөнгийн эрхийн төсөл” юм.

Цахим хуралд Мянганы Сорилтын Корпорацийн (МСК) Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн орлогч Эрик Гутшоф, Монголын Мянганы Сорилтын Сан, Хоёр дахь Компакт гэрээний Гүйцэтгэх захирал Э.Содонтогос, МСК-ийн Хөрөнгийн эрхийн ахлах зөвлөх Леонард Ролфес, “Клоудбурст” группийн Үнэлгээний мэргэжилтэн Кет Марпле-Кантрел, МСК-ийн Бодлого үнэлгээний газрын дарга / Газрын хяналт, үнэлгээний хэлтсийн дарга Ж.Лишер, УБЕГ-ын Тамгын газрын дарга Г.Цолмон, УБЕГ-ын Бодлого төлөвлөлт, дүн шинжилгээний газрын дарга Г.Цэцгээ, УБЕГ-ын ЭХЭУБГ-ын дарга Б.Ариунболд, мөн улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид хамрагдлаа.

УБЕГ-ын Хамтын ажиллагаа, сургалтын хэлтэс