Шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй хуулийн этгээдийг бүртгэх ажил явагдаж байна

A- A A+
Шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй хуулийн этгээдийг бүртгэх ажил явагдаж байна

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2020 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хариуцсан улсын бүртгэгч нарт мэдээлэл өгөх зорилгоор ээлжит цахим сургалтыг өнөөдөр /2020.04.30/ зохион байгууллаа.

Мэдээллийг УБЕГ-ын Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын дарга Ж.Аюуш “Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн бүртгэл хөтлөх, анхаарах асуудал” сэдвийн хүрээнд хүргэсэн бөгөөд сургалтад 21 аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс болон нийслэлийн Багануур дүүрэг дэх Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хариуцсан улсын бүртгэгч нар хамрагдав. Тэрбээр, өнгөрсөн жилд хийж хэрэгжүүлсэн ажил болон цаашид хийгдэх ажлууд,  хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал, мөн хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг бүртгэх асуудлын талаар мэдээлэл хүргэсэн юм. Түүнчлэн 2020 онд олон чухал ажил хийгдэхээр төлөвлөгдсөнийг дуулгаж, шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй хуулийн этгээдийг бүртгэх ажлыг бүрэн дуусгана гэдгийг онцолж байлаа.

  

            Орон нутгийн улсын бүртгэгчдийн зүгээс шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй хуулийн этгээд болон эцсийн өмчлөгчийг бүртгэх асуудал дээр олон асуулт, санал  ирүүлсэн бөгөөд энэ талаарх хариултыг холбогдох мэргэжилтэнгүүд тухай бүр өгч байв. Тухайлбал, хуулийн этгээд татан буугдах асуудлаар хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хуулиар тухайн татан буугдах гэж буй хуулийн этгээд шийдвэр тогтоолоо гаргасанаас хойш ажлын 15 хоногийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад шийдвэрээ хүргүүлэх, татан буугдаж буй мэдээллээ олон нийтэд мэдээллэх, мөн түүнээс 2-6 сарын дараа холбогдох татвар төлөгчөөсөө хасагдсан мэдээллийг бусад холбогдох баримт бичгийн хамт улсын бүртгэлийн байгууллагад хандах ёстой гэдгийг анхааруулж байв.

Өнөөдрийн сургалтанд Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газрын дарга Ж.Аюуш, тус газрын ахлах мэргэжилтэн Я.Батцоож, улсын ахлах бүртгэгч Б.Лхагвасүрэн, улсын бүртгэгч Ч.Батдэлгэр нар оролцож холбогдох асуудлаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, ажиллалаа.

 

УБЕГ-ын Хамтын ажиллагаа, сургалтын хэлтэс