Бүртгэл хүчингүй болгох тухай

A- A A+
Бүртгэл хүчингүй болгох тухай