Гэрчилгээ, тэмдгийн хяналтын дугаарыг хүчингүй болгох тухай

A- A A+
Гэрчилгээ, тэмдгийн хяналтын дугаарыг хүчингүй болгох тухай