Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг гаргахад бүрдүүлэх материал

Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг нь

 • Мэдүүлэг (өргөдөл)
 • Бүтээгдэхүүний загварын зураг
 • Ажил үйлчилгээний хураамж
 • Тодорхойлолтоос бүрдэх бөгөөд зураг, тодорхойлолтод холбогдох бусад материалыг хавсаргана.

Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлгийн маягтыг (Өргөдлийн маягтыг) Оюуны өмчийн газрын www.ipom.mn веб сайтаас авч бөглөнө. 
Мэдүүлгийг Оюуны өмчийн газраас тусгай зөвшөөрөл олгосон “Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч”-өөр төлөөлүүлэн мэдүүлж болох бөгөөд энэ нөхцөлд мэдүүлгийн бүрдлийг “Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч” хариуцана. 

“Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэг”-ийн тодорхойлолтын хэсэгт:

 • Шийдлийн нэр
 • Шийдлийн хэлбэр хийц, шинэ байдал /Одоо мэдэгдэж байгаа шийдлээс ялгагдах хэлбэр, хийцийн онцлог, зориулалт, түүний шинэ байдлын тухай бичиж , фото зурагт тодорхой харуулна. -Хамгаалуулах загварын фото зураг нь 9х12 хэмжээтэй цулгуй фон дээр авхуулсан, 3ш өнгөт зураг байна. /
 • Загварын мөн чанар
 • Өвөрмөц байдал
 • Хийх ашиглах арга / загварыг хийх, үйлдвэрлэх арга болон түүнийг хэрхэн ашиглах тухай /
 • Өнгө чимэглэлийн зохицлын өвөрмөц онцлог зэргийг 250-300 үгэнд багтаан бичнэ.

Ажил үйлчилгээний хураамж 16 000 /арван зургаан мянга/ төгрөгийг Голомт банкан дахь Оюуны өмч, УБЕГ /РД:5296722/ Оюуны өмч, УБЕГ /РД:5296722/ 1410004702 тоот дансанд төлж баримтыг хавсаргана. 

Бүтээгдэхүүний загварын төлөөлөх зурагт тавигдах шаардлага:

 • Бүтээгдэхүүний загварын төлөөлөх зураг нь тухайн загварын хийц, өнгө чимэглэл, өвөрмөц шинэ шинжийг бүрэн харуулсан байна. 
 • Эзэлхүүнт загварын хувьд төлөөлөх зураг нь тухайн бүтээгдэхүүний гаднах байдлын бүх шийдлийг бүрэн харуулахуйц /дээрээс, доороос, баруунаас, зүүнээс, урдаас, араас /байдлаар үзүүлсэн байна. 
 • Нээж, хаадаг, эвхэж, угсардаг болон задалж эвлүүлдэг загварыг төлөөлөх зураг нь хаасан, нээсэн, дэлгэсэн, салгасан болон угсарсан ерөнхий байдлаар тус тус үзүүлсэн байна.
 • Хэрэв тухайн загварын гүл шинж нь өнгөний зохицол байвал төлөөлөх зураг нь өнгөт байна. 
 • Тухайн загвар нь аливаа иж бүрдэл бол түүнийг төлөөлөх зураг нь бүрдүүлж буй зүйлсийг иж бүрдлээр нь харуулсан ерөнхий байдлын зураг байхаас гадна тэдгээр зүйлсийн тус бүрийнх нь шаардлагатай бүх талаас нь харуулсан зургууд байна. 
 • Зургийг загвар бүрийг төлөөлж, бичгийн А4 хэмжээний цаасанд техникийн зурагт тавигддаг үндсэн шаардлагын дагуу хийнэ. 
 • Гадаадын ААН болон иргэдээс “Бүтээгдэхүүний загвар” Монгол улсад бүртгүүлэхээр мэдүүлэг гаргахыг хүсвэл Оюуны өмчийн газраас тусгай зөвшөөрөл олгосон “Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч”-өөр төлөөлүүлэн мэдүүлж болно.  Жич: Оюуны өмчийн газар шинэ бүтээлийн мэдүүлгийн анхдагч огнооноос хойш 9 сарын дотор шүүлтийн дүгнэлтийг үндэслэн Патент олгох эсэх талаар шийдвэр гаргана.
 • Бүтээгдэхүүний загварын зургийг патентийн хэвлэлд нийтэлсэн өдрөөс хойш 3 сарын дотор Оюуны өмчийн газарт няцаасан нотолгоо ирээгүй, маргаан гараагүй бол Патент олгоно. 
 • Анхдагч огнооноос эхлэн бзтээгдэхүүний загварын Патент 10 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
 • Олон улсын нэг ангилалд хамаарах адил төстэй 50 хүртэл бүтээгдэхүүний загварыг нэг мэдүүлгээр мэдүүлж болно. Энэ тохиолдолд загвар тус бүрт нэр буюу ялгах код өгч ангилсан байна. Лавлах утас: 326806

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАГВАРЫН ОЛОН УЛСЫН АНГИЛАЛ

(ЛОКАРНО АНГИЛАЛ)

1 ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
2 ХУВЦАС БОЛОН ЖИЖИГ БАРААНЫ ЗҮЙЛС
3 АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ХАЙРЦАГ, ЖИЖИГ ШҮХЭР БОЛОН ХУВИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭД ЗҮЙЛС,ТУСГАЙЛАН АНГИЛААГҮЙ ИЖИЛ ЗҮЙЛС
4 СОЙЗОН ЭДЛЭЛ
5 ШИРХЭГИЙН НЭХМЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, БАЙГАЛИЙН ГАРАЛТАЙ БОЛОН ХИЙМЭЛ БҮРЭХ МАТЕРИАЛ
6 ТАВИЛГА
7 ГЭР АХУЙН ЭДЛЭЛ ХЭРЭГЛЭЛ, ТУСГАЙЛАН АНГИЛААГҮЙ ИЖИЛ ЗҮЙЛС
8 ХӨДӨЛМӨРИЙН БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ БОЛОН ТЕХНИК ХАНГАМЖ
 9 БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ЗӨӨЖ ТЭЭВЭРЛЭХ БОЛОН ХУДАЛДААЛАХАД ЗОРИУЛСАН САВ БАГЛАА  БООДОЛ
10 ЦАГ, БУГУЙН ЦАГ БОЛОН БУСАД ХЭМЖИХ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ, ТООЛУУРЫН БОЛОН ДОХИОЛЛЫН БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ
11 ГОЁЛ ЧИМЭГЛЭЛИЙН ЗҮЙЛС
12 ТЭЭВРИЙН БОЛОН ЗӨӨВРИЙН  ХЭРЭГСЭЛ
13 ЦАХИЛГААНЫГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ХУВААРИЛАХ, МӨН ХУВИРГАХ  ЗОРИУЛАЛТТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
14 ПЯНЗНЫ БИЧЛЭГ, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО БОЛОН  МЭДЭЭЛЭЛ БУЦААХ  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
15 МАШИН,ТУСГАЙЛАН АНГИЛААГҮЙ ИЖИЛ ЗҮЙЛС 
16 ФОТО ЗУРАГ, КИНО ЗУРАГ  БОЛОН ДУРАН АВИАН АППАРАТ
17 ХӨГЖМИЙН ЗЭМСЭГ
18 ХЭВЛЭГЧ БОЛОН АЛБАН ТАСАЛГААНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
19 БИЧИГ ХЭРГИЙН БОЛОН АЛБАН ТАСАЛГААНЫ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ЖҮЖИГЧНИЙ БОЛОН СУРГАЛТЫН ХЭРЭГСЭЛ
20 ХУДАЛДАА НАЙМААНЫ БОЛОН ЗАРЛАЛ СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТОМЪЁОЛСОН ТЭМДЭГ
21 ТОГЛООМ, НААДГАЙ, МАЙХАН АСАР БОЛОН СПОРТЫН БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН
22 БУУ ЗЭВСЭГ, ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ХЭРЭГСЭЛ, АН АГНАХ, ЗАГАСЧЛАХ БОЛООД  ХОРТОН ШАВЬЖ УСТГАХ  ХЭРЭГСЭЛ
23 ШИНГЭН ХУВААРИЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ЭРҮҮЛ АХУЙН, ХАЛААЛТЫН, АГААРЖУУЛАЛТЫН БОЛООД АГААР ҮЛЭЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХАТУУ ТҮЛШ
24 ЭМНЭЛГИЙН БОЛОН ЛАБОРАТОРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
25 БАРИЛГЫН БҮРДЭЛ ХЭСЭГ БОЛОН  БАЙГУУЛАМЖИЙН  ЭЛЕМЕНТ
26 ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН  АППАРАТ
27 ТАМХИ БОЛОН ТАМХИЧИНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЭД ЗҮЙЛС
28 ЭМИЙН БОЛОН ГОО САЙХНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, БИЕ ЗАСАХ  ГАЗРЫН  ХЭРЭГСЭЛ  БОЛОН АППАРАТ
29 ОСОЛ БОЛОН ХОХИРЛООС СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛГОТОЙ ГАЛ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ БОЛОН ТОНОГЛОЛ
30 АМЬТНЫГ ТЭЖЭЭХ АСРАХАД ЗОРИУЛСАН ХЭРЭГСЭЛ
31 ХООЛ ХҮНС БОЛОН УНДАА БЭЛТГЭХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ МАШИН БОЛОН ХЭРЭГСЭЛ, ТУСГАЙЛАН АНГИЛААГҮЙ ИЖИЛ ЗҮЙЛС

Бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлэгт тавигдах бусад шаардлага

 • Шинэ бүтээл, ашигтай загвар, бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлгийг 2% үйлдэх бөгөөд 1 хувь нь цаасан дээр нөгөө хувь нь дижитал хэлбэрээр байна.
 • Мэдүүлгийн цаасан дээрхи хувь нь бичгийн А4 цаасны ар, өвөрт бичигдсэн байх ба бичвэр нь цаасны зүүн талаас 3см, баруун талаас 1,5см, дээд ба доод талаас 2см бөгөөд мөр хоорондын зай Single, үсгийн өндөр 12 нэгж байна.
 • Мэдүүлгийн дижитал хувь нь е-майл/ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./, CD data, Flash эсвэл уян дискний аль нэгээр байж болно.
 • Бичвэрийн фонд нь Arial байх ба Windows XP Standart Keybord driver-аар шивнэ.
 • Мэдүүлэгт хавсаргах зураг нь нарийвчлал өндөртэй, дүрс нь тод байх буюу өөрөөр хэлбэл 2,54см2 /1 inch/ талбайд 200 цэг байх нягтралтай зургийн файлын өргөтгөл буюу 300 dpi, Tiff өргөтгөлтэй байна.
 • Бүртгэгдсэн мэдүүлгийг мэдүүлэг гаргагчид буцаан олгохгүй.

“Бүтээгдэхүүний загварын өргөдөл”-ийн маягт бөглөх заавар

 • Маягтын (21) буюу мэдүүлгийн улсын бүртгэлийн дугаар,(22) буюу  Анхдагч  огноо гэсэн хүснэгтийг бөглөхгүй.
 • Мэдүүлэг гаргагч бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлгийг хэрэв анх удаа гаргаж байгаа бол давамгайлах огноотой хамааралтай (31),(32),(33) хүснэгтийг бөглөхгүй. /Жич:Патентийн хамтын ажиллагааны гэрээ /РСТ/-ний дагуу мэдүүлэг гаргаж байгаа бол гэрээнд заасан хугацаанд багтаан мэдүүлгийг гаргах бөгөөд (31),(32),(33) хүснэгтийг бөглөнө./ 
 • Мэдүүлэг гаргагч нь бүтээгдэхүүний загварын мэдүүлгээ хэрэв өөрөө мэдүүлж байгаа бол бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал (51) хүснэгтийг бөглөхгүй байж болно.
 • Маягтын (54) буюу бүтээгдэхүүний загварын нэр хүснэгтэд: тухайн загварын нэрийг бичнэ.
 • Мэдүүлгийг иргэн эсвэл хуулийн этгээд гаргана.
 • Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь иргэн бол Маягтын (71) хүснэгтэд эцэг (эхийн) нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, утасны дугаар, шуудангийн хаяг, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр  зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ.
 • Хэрэв мэдүүлэг гаргагч нь хуулийн этгээд бол Маягтын (71) хүснэгтэд хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг, утас, факс, E-mail, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр  зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ. /жич: Хэрэв мэдүүлэг гаргагчийн тоо нь 1-ээс дээш бол хүснэгтийн цонхыг чагталж, бусад мэдүүлэг гаргагчдын холбогдох мэдээллийг  Хавсралт №1-д бичиж хавсаргана./
 • Бүтээгдэхүүний загварын зохиогчтой холбоотой мэдээллийг Маягтын (72) Зохиогч гэсэн хүснэгтэд бичнэ. /Зохиогч нь нэг буюу түүнээс дээш байж болох бөгөөд хамтран зохиогчдын холбогдох мэдээллийг  бичихдээ хүснэгтийн цонхыг чагталж Хавсралт №2-т бичиж хавсаргана. Хэрэв хамтран зохиогчгүй бол хавсралтыг бөглөхгүй./
 • Маягтын (73) Патент эзэмшигч хүснэгтэд: 
 • Хэрэв патент  эзэмшигч нь иргэн бол түүний эцэг (эхийн) нэр, өөрийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, утасны дугаар, шуудангийн хаяг, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр  зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ.
 • Хэрэв патент эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг, утас, факс, E-mail, өөрийн болон оршин суугаа улсын нэр  зэрэг холбогдох мэдээллийг үнэн зөв бичнэ. / Патент эзэмшигчдийн тоо 1-с дээш бол хүснэгтийн цонхыг чагталж Хавсралт №3-г бөглөнө./
 • Маягтын (74) хүснэгтэд тухайн мэдүүлэг гаргагч нь аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл бүхий оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй эсэх талаар тодорхойлох бөгөөд хэрэв оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчгүй бол энэ хүснэгтийг бөглөхгүй.
 • Хэрэв мэдүүлгийг оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр төлөөлүүлэн гаргаж байгаа бол Маягтын (74-)ийг  тухайн төлөөлөгч бөглөж  мэдүүлгийн бүрдлийг хариуцна./
 • Зохиогчийн баталгаа буюу Хавсралт №4-ийг уг бүтээлийн зохиогч үйлдэж хавсаргана. / Хэрэв зохиогчийн тоо нь 1-ээс дээш бол зохиогч тус бүр үйлдэж хавсаргана./
 • Бүтээгдэхүүний загварын зохиогч(чид) өөрийн бүтээлээ өмчлөх онцгой эрхээ бусдад шилжүүлсэн тохиолдолд Шилжүүлэх акт буюу Хавсралт №5-ийг үйлдэж хавсаргана.