Global Brand
Database
дэлгэрэнгүй
Барааны тэмдэгийн барааны үйлчилгээний менежер
дэлгэрэнгүй
IPOMNET
Оюуны өмчийн мэдээлэл
дэлгэрэнгүй

ХАРИЛЦАХ ХАЯГ

210646 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-49, Мэдээллийн Технологийн Үндэсний Парк, 4 давхар
Утас: 31-64-54 Факс: 32-76-38
Утас: 31-64-54 Факс: 32-76-38

ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ

Байгууллага болон албан хаагчидтай холбоотой зөрчлийн талаарх мэдээллийг доорхи хаяг руу илгээнэ үү.
ipom-ebat@ipom.mn

САНАЛ АВЧ БАЙНА

“Патентийн тухай хууль”, “Зохиогчийн эрх ба түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан доорх майл хаягаар санал авч байна.
info_mss@ipom.mn