Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээгээр тэргүүллээ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.7-д заасны дагуу “төрийн үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагын судалгаанд тулгуурлан төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинд 2 жил тутамд үнэлгээ гаргаж, олон нийтэд мэдээлэх” нь Авлигатай тэмцэх газрын үндсэн чиг үүргийн нэг юм.

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх судалгааг Авлигатай тэмцэх газар 2010 оноос явуулж эхэлсэн бөгөөд энэ нь гурав дахь удаагийн судалгаа юм. Тэгвэл ээлжит үнэлгээг танилцуулах арга хэмжээ өнөөдөр болсон бөгөөд 2014 оны судалгаагаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 3.67 үнэлгээ авч төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээгээр тэргүүллээ. Тодруулбал, 2012 оны судалгааны үр дүнтэй харьцуулбал улсын бүртгэлийн байгууллага (0.31), газрын алба (0.24), эрүүл мэндийн байгууллага (0.16)-ын шударга байдлын түвшний үнэлгээ нэмэгдсэн бол гаалийн байгууллага (-0.40), татварын байгууллага (-0.16), нийгмийн даатгалын байгууллага (-0.10), боловсролын байгууллага (-0.04) пунктээр буурчээ. Мөн төрийн байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны үнэлгээгээр 26 агентлагаас 85 гэсэн дүн авч эхний 4-т орсон юм. Төрийн нийтлэг үйлчилгээ буюу эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр, халамж үйлчилгээ, нийгмийн даатгал, газрын алба, татвар, улсын бүртгэл, гааль, мэргэжлийн хяналт, цагдаагийн байгууллага зэргээр үйлчлүүлсэн 3765 иргэд, байгууллагын судалгаанд тулгуурлан 13 үзүүлэлтээр үнэлгээг ийнхүү гаргасан байна.