Previous Next

Улирлын шилдэгүүд тодорлоо

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Тус газар ажлын үр дүн, идэвхи санаачлага, ололт амжилт, бүтээлч байдал, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, нэр хүндийг эрхэмлэн дээдэлж, “Байгууллагын стандарт”, соёл, дэг журмыг сахин ажиллаж байгаа албан хаагчийг шалгаруулж, урамшуулах зорилгоор “УЛИРЛЫН ШИЛДЭГ АЖИЛТАН”-ыг улирал бүр шалгаруулдаг уламжлалтай.

Тэгвэл үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингээр бусдыгаа манлайлж, ажлын бүтээмж гарган ажилласан гуравдугаар улирлын шилдэгүүд тодорлоо. Тодруулбал, Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Мөнхтуяа, Тамгын газрын 1800-1890 мэдээллийн лавлахийн гэрээт ажилтан Л.Уранчимэг, Мэдээллийн, технологийн газрын Иргэний үнэмлэх хэвлэлтийн хэлтсийн инженер Г.Амар, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газрын Эд хөрөнгийн бүртгэл, цахимжуулалтын хэлтсийн улсын бүртгэгч Г.Мөнхзаяа, Иргэний бүртгэлийн газрын Иргэний бүртгэл, статистикийн хэлтсийн гэрээт ажилтан Э.Энхчимэг, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газрын улсын бүртгэгч Д.Лэхсо, Улсын бүртгэлийн төв архивын газрын Иргэний баримтын архивын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Лхагвасүрэн, Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн Р.Номиндэлгэр, Бүртгэлийн хяналтын хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч Х.Нандинэрдэнэ нарыг тус тус шагнаж урамшууллаа.