Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудын сургалт семинар зохион байгуулж байна

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангуулах, сонгогчдын нэрийн жагсаалттай холбоотой асуудлаар төв орон нутгийн газар хэлтэст тухай бүр чиглэл, зөвлөмж хүргүүлэн ажиллаж байна.

Энэ хүрээнд “Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч шилжих тухай” журмыг тус газрын даргын тушаалаар батлан мөрдөж эхэлсэн. Үүнтэй холбогдуулан мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах зорилгоор удирдах ажилтны сургалт семинарыг 3 дугаар сарын 27, 28, 29-ний өдрүүдэд зохион байгуулж Сонгуулийн тухай хууль болон дээрх журам, Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын талаар мэдээлэл зөвлөмж өгсөн. Мөн Иргэний бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтантай гэрээ байгуулан ажилд нь оруулах, тэдэнд зориулсан эрх зүйн сургалтыг энэ сарын 14-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулах ажлыг эхлүүлээд байна.