Гадаад паспорт хүчингүй болгох тохиолдлууд

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
  • Гадаад паспортын хүчинтэй хугацаа дууссан
  • Паспортод улсын хил нэвтрэх тухай тэмдэглэл хийх зайгүй болж хуудас дууссан
  • Паспортын эзэмшигчийн зураг танигдахааргүй өөрчлөгдсөн, гоо сайхны мэс ажилбар хийлгэсэн. /мэс ажилбар хийлгэсэн тухай эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт авчрах/

Дээрх тохиолдолд улсын бүртгэгчид шууд хандана.

Харин дор дурдсан тохиолдолд хяналтын улсын байцаагчаар тухайн паспортыг хүчингүйд тооцуулсаны дараа улсын бүртгэгчид хандан гадаад паспортыг захиална. Үүнд:

  • Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, эсхүл регистрийн дугаар өөрчилсөн
  • Гадаад паспортаа гэмтээсэн
  • Гадаад паспортаа гээсэн, үрэгдүүлсэн
  • Гадаад  паспортын үг , үсэг, бичлэг болон зурагт хууль бусаар засвар хийсэн
  • Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрээр уг гадаад паспортыг  хүчингүйд тооцсон