Гадаад паспортын сунгах үйлчилгээний үнэ хураамж

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Төлбөрийг Голомт банкны дараах дансанд төлнө.

Зориулалт

Дансны дугаар

Мөнгөн дүн

Хүлээн авагч

Сунгалт 1 жил

1401001101

2000

УБЕГ

Тэмдэгтийнхураамж

1401002649

2500

УБЕГ

Нийт төлбөр

 

4500

 

Сунгалт 2 жил

1401001101

4000

УБЕГ

Тэмдэгтийн хураамж

1401002649

2500

УБЕГ

Нийт төлбөр

 

6500

 

Сунгалт 3 жил

1401001101

6000

УБЕГ

Тэмдэгтийн хураамж

1401002649

2500

УБЕГ

Нийт төлбөр

 

8500

 

Сунгалт 4 жил

1401001101

8000

УБЕГ

Тэмдэгтийн хураамж

1401002649

2500

УБЕГ

Нийт төлбөр

 

10500

 

Сунгалт 5 жил

1401001101

10000

УБЕГ

Тэмдэгтийн хураамж

1401002649

2500

УБЕГ

Нийт төлбөр

 

12500