ТАНИЛЦУУЛГА

  

 

2017 оны 05 дугаар                                       №1                                                    Улаанбаатар

сарын 09-ний өдөр                                                                                                            хот

 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь 2017 онд Хууль зүйн сайдын баталсан ХАА-ны төлөвлөгөөний хүрээнд урсгал зардлаас хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт 2, нээлттэй тендер шалгаруулалт 1-ийг тус тус Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна.Үүнд:

 

Нэг. Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт

 

            Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ОӨУБЕГ-ын даргын 2017 оны А/69 дугаартушаалаар“Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын гэрчилгээ, үнэмлэх, ХААТР маягт, лавлагаа нийлүүлэх” хязгаарлагдмал 2 тендерийг зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулан, дүгнэлтийн төслийг ерөнхий газрын даргад танилцуулах үүрэгтэйгээр байгуулагдсан “Үнэлгээний хороо”  өнөөдрийн байдлаар дараах ажлуудыг хйигээд байна. Үүнд:

 

2.1.Хязгаарлагдмал 2 тендерээс “ХААТР маягт, лавлагаа нийлүүлэх тендер”-ийг  4 дүгээр сарын 5-ны өдөр зарлаж, нээлт хийхэд “Үндэсний үнэт цаас”, “Адмон принт”, Соёмбо принтинг”, “Мөнхийн үсэг” ХХК 4 компани тендер ирүүлсэн байна.

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу оролцогчдын ирүүлсэн тендерийг хянан үзэхэд:

 

1.”Үндэсний үнэт цаас”ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийг тендерийн баримт бичигт тусгасан шалгуур үзүүлэлтийн хүснэгтийн дагуу шалгахад тендерт ирүүлсэн тоног төхөөрөмжийн товч танилцуулга, жагсаалт, баримт бичгийн ТШӨХ-ийн 12.1.g-д тус тус итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гарын үсэг байхгүй,  баримт бичгийн ТШӨХ-ийн 12.1.h-д заасны дагуу техникийн гэрчилгээ байхгүй;

 

 Мөн тус компанийн ирүүлсэн загварыг ТББ-ийн техникийн тодорхойлолтын дагуу шалган, хэмжилт хийхэд тухайн техникийн тодорхойлолтын лавлагаа А5 маягтын 2.1, лавлагаа А4 маягтын 3.3, 4.1, ТҮЦ машины лавлагааны маягтын 3.2, 6.1, ИУБ маягтын 4.1, ИУБ-31 маягтын 3.1, 4.1, ИУБ-22 маягтын 3.1, 4.1, ИБЗ маягтын 2.1, 3.1-д  зааснаас тус тус зөрүүтэй;

 

2. “Мөнхийн үсэг” ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийг тендерийн баримт бичигт тусгасан шалгуур үзүүлэлтийн хүснэгтийн дагуу шалгахад тендерт ирүүлсэн бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт итгэмжлэгдсэн төлөөллөгчийн гарын үсэг биш,  баримт бичгийн ТШӨХ-ийн 12.1.i-д заасны дагуу эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээний хуулбар байхгүй, баримт бичгийн ТШӨХ-ийн 12.1.h-д заасны дагуу техникийн гэрчилгээ тус тус байхгүй;

 

Тус компанийн ирүүлсэн загвар нь тендерийн баримт бичгийн техникийн тодорхойлолтод байгаа лавлагаа А5 маягтын 2.1, 3.3, 4.1, 5.1, лавлагаа А4 маягтын 2.1, 3.3, 5.1, ТҮЦ машины лавлагааны маягтын 3.2, 4.1, 5.1, ИУБ маягтын 3.1, ИУБ-31 маягтын 1.3.2, 3.1, ИУБ-22 маягтын 3.1, ИБЗ маягтын 3.1, 4.1-д  зааснаас тус тус зөрүүтэй;

 

3. “Адмон принт” ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийг тендерийн баримт бичигт тусгасан шалгуур үзүүлэлтийн хүснэгтийн дагуу шалгахад ТШӨХ-ийн 12.1.l-д заасны дагуу ирүүлсэн 3 байгууллагын тодорхойлолтын нэг тодорхойлолт нь шаардлага хангахгүй;

 

Мөн тус компанийн ирүүлсэн загварыг ТББ-ийн техникийн тодорхойлолтын дагуу шалган, хэмжилт хийхэд тухайн техникийн тодорхойлолтын лавлагаа А5 маягтын 3.3, 4.1, 5.1, лавлагаа А4 маягтын 5.1, ТҮЦ машины лавлагааны маягтын 4.1, 5.1, 6.1, ИУБ-31 маягтын 1.3.2, 3.1, ИУБ-22 маягтын 3.1, ИБЗ маягтын 4.1-д  зааснаас тус тус зөрүүтэй;

 

4. “Адмон принт” ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийг тендерийн баримт бичигт тусгасан шалгуур үзүүлэлтийн хүснэгтийн дагуу шалгахад ТШӨХ-ийн 12.1.l-д заасны дагуу ирүүлсэн 3 байгууллагын тодорхойлолтын нэг тодорхойлолт нь шаардлага хангахгүй;

 

Тус компанийн ирүүлсэн загварыг ТББ-ийн техникийн тодорхойлолтын дагуу шалган, хэмжилт хийхэд тухайн техникийн тодорхойлолтын лавлагаа А5 маягтын 3.3, 4.1, 5.1, лавлагаа А4 маягтын 5.1, ТҮЦ машины лавлагааны маягтын 4.1, 5.1, 6.1, ИУБ-31 маягтын 1.3.2, 3.1, ИУБ-22 маягтын 3.1, ИБЗ маягтын 4.1-д  зааснаас тус тус зөрүүтэй;

 

Иймд үнэлгээний хорооны гишүүдийн 100%-ийн саналаар ХААТР маягт, лавлагаа нийлүүлэх хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтад “Соёмбо принтинг” ХХК, “Адмон принт” ХХК, “Мөнхийн үсэг ” ХХК “Үндэсний үнэт цаас” ХХК-ийн ирүүлсэн тендер нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй байх тул мөн хуулийн 30.1.1-д заасныг үндэслэн бүх тендерээс татгалзаж дахин зарлахаар болсон.

 

            2.2.“Гэрчилгээ, үнэмлэх нийлүүлэх тендер”-ийг 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр www.tender.gov.mn, www.burtgel.gov.mn сайтад, байгууллагын шилэн самбарт тус тус тендерийн урилгыг байршуулсан.

 

Мөн  үнэт цаас хэвлэх тусгай зөвшөөрөлтэй компаниудад урилга хүргүүлэн, 2017 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр тендерийн нээлт хийхээр ажиллаж байна.

 

 

 

                                                                                                  оо-О-оо

 

ВЭБ ХОЛБООС

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2018 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Хайлт