Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

ОӨУБЕГ-ын  2017 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн . . . тоот албан бичгийн 2 дугаар хавсралт

ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2017 ОНЫ  ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2017 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдөр    Улаанбаатар хот

 

Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь 2017 онд Хууль зүйн сайдын баталсан ХАА-ны төлөвлөгөөний хүрээнд урсгал зардлаас хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт 2, нээлттэй тендер шалгаруулалт 1-ийг тус тус Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна.

Тус газар нь 2017 оны 1 дүгээр улиралын байдлаар  худалдан авах ажиллагаатай холбоотой дараах ажил хийгдсэн. Үүнд:

Нэг. Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт

1.1. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2017 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/63 тоот тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуралдаж тус газрын гэрчилгээ, үнэмлэх нийлүүлэх тендерийн баримт бичгийг боловсруулах явцад төрсний, гэрлэсний, нас барсны, гэрлэлт цуцалсны гэрчилгээний техникийн тодорхойлолт, загварт нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай болсон.

Иймд Монгол Улсын Тэргүүн Шадар Сайдын /хуучнаар/ 2012 оны  6 дугаар тушаал, 2010 оны 45 дугаар тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг Хууль зүй дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэхээр ажиллаж байна.

1.2. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын ХААТР маягт, лавлагаа нийлүүлэх ОӨУБЕГ2017/04 дугаар бүхий тендерийг 2016 оны 4 дугаар сарын 5-ны өдөр www.tender.gov.mn, www.burtgel.gov.mn сайтад тендерийн урилгыг байршуулсан.

Мөн  үнэт цаас хэвлэх тусгай зөвшөөрөлтэй компаниудад урилга хүргүүлэн, 2016 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр тендерийг нээлт хийхээр ажиллаж байна.

Хоёр. Нээлттэй тендер шалгаруулалт

2.1. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын баталсан 2017 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг дугтуй нийлүүлэх нээлттэй тендерийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан А/11, А/09 тоот тушаалын дагуу Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт зохион байгуулахаар шилжүүлсэн болно.

Иймд Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт зарлагдсан хавтас, дэвтэр, мэдүүлэг дугтуй нийлүүлэх нээлттэй тендерийг урилгыг 2017 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдөр www.tender.gov.mn сайтад зарлаж, 2017 оны 3 дүгээр сарын 10-ний өдөр нээж, шалгаруулалтыг хийхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй тул тухайн тендерийг дахин зарлахаар болсон. 

Гурав. Шууд худалдан авалт

3.1. Тус газрын  ТҮЦ машины лавлагааны нөөц дууссан тул “Үндэсний үнэт цаас”, Мөнхийн үсэг групп”, Адмон принт” ХХК-д үнийн санал хүргүүлж, хамгийн бага үнийн саналаар шалгарсан “Адмон” ХХК-тай 2017 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр 138 000 ширхэг 9 867 000 төгрөгийн 2017/08 тооот гэрээ байгуулж, шууд худалдан авалт хийсэн.

Мөн Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын баталсан 2017 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөнөөс гадна Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын багцаас дараах худалдан авалт хийгдсэн. Үүнд:

1.Харьцуулалтын арга

1.1.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Топика” ХХК-тай 23 214 040 төгрөгийн сүлжээний тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл худалдан авах 2017/03, Г-13/17 тоот гэрээ байгуулсан.

1.2.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Саммит компьютер технологи” ХХК-тай 10 956 000 төгрөгийн “Сервер сторэж, сүлжээний сэлбэг худалдан авах” 2017/04/ХХ/17/22 тоот гэрээ байгуулсан.

1.3.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Саммит компьютер технологи” ХХК-тай 11 775 000 төгрөгийн “Иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн тоног төхөөрөмж худалдан авах” 2017/05/ХХ/17/23 тоот гэрээ байгуулсан.

1.4.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.1-д заасны дагуу харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж, шалгарсан ”Саммит компьютер технологи” ХХК-тай 39 410 000 төгрөгийн “Хяналт, мониторинг орчны хяналтын систем худалдан авах” 2017/02/ХХ/17/21 тоот гэрээ байгуулсан.

Хэл сонгох

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890, 320502 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт