Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 3-р хэсэг

1.Иргэн, хуулийн этгээдийн мэдээлэл авах эрхийг ..гурав...буюу..түүнээс..дээш... удаа зөрчсөн, мөн  хууль бусаар мэдээллийг нуун дарагдуулах, мэдээ, баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, засварлах, устгах болон иргэний мэдээлэл авах эрхийг бусад хэлбэрээр зөрчсөн нь төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, бусад байгууллагад их хэмжээний хохирол учруулсан буюу учруулж болох байсан нөхцөлд албан хаагчийг эрх бүхий этгээд төрийн албанаас хална.Харин шийдвэр гаргах эрх бүхий этгээдийг хөдөлмөрийн хөлсний доод  хэмжээг тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

2. Хуулийн хэддүгээр бүлэгт төрийн байгууллагуудад ямар мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй ил тод байлгахыг хориглосон бэ?

4 дүгээр бүлэгт зарим төрлийн мэдээллийг иргэн, хуулийн этгээдэд өгөхийг хориглосон.

3. Хувь хүн бичгээр зөвшөөрсөнөөс бусад тохиолдолд түүний .....нэр, нас, хүйс, мэргэжил, боловсрол, албан тушаал, ажлын газрын хаяг, ажлын утаснаас...... бусдад задруулахыг хориглоно.

...Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай ...хуулиар хэдэн төрлийн мэдээллийг нээлттэй, ил тод байлгахаар заасан бэ?

5. Ил тод байдал гэдэг нь?

Албан тушаалтнуудын үйл ажиллагааны мэдээллийг олон нийт хүртэх боломжтой байхыг

6. Төрийн байгууллагын веб сайтад тавих шаардлага MNS 6285: /Стандартчилал хэмжил зүйн/  хэдэн онд батлагдсан бэ?

2011 он

7. Ямар мэдээллийг төрийн байгууллагаас өгөх боломжгүй вэ?

  • Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл
  • Хувь хүний нууцтай холбоотой мэдээлэл
  • Хяналт, шалгалт явуулах үүрэг бүхий байгууллагад шалгагдаж байгаа асуудалтай холбоотой мэдээлэл

8. Хуульд зааснаар иргэдийг  ямар хэлбэрээр хэрхэн мэдээллээр хангах вэ?

Мэдээллийн самбар, цахим хуудас

9. Иргэдийг  биечлэн хүлээн авч уулзан, мэдээлэл өгөх нь ил тод байдлыг хангаж байгаагийн нэг хэлбэр мөн үү?

Мөн

10. Иргэд төрийн байгууллагаас мэдээлэл авч ашиглах нь ямар ач холбогдолтой гэж үздэг вэ?

Төр иргэнээ сонсоно, төрийн байгууллагын албан тушаалтан хариуцлагатай болно, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж, иргэдийн төрд итгэх итгэл дээшилнэ.

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт