Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 1-р хэсэг

1. Төрийн байгууллагын нээлттэй, ил тод байдал ямар хуулиар зохицуулагддаг вэ?

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль

2. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль хэдэн онд батлагдсан бэ?

2011 он

3. Хуульд зааснаар төрийн байгууллагуудад ямар мэдээллийг ил тод байлгах үүрэг ногдуулсан бэ?

Үйл ажиллагаа, хүний нөөц

4. Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, зохион байгуулалтын бүтэц нь....үйл ажиллагааны....ил тод байдлыг хангана.

5. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль нь хэдэн бүлэг, хэдэн зүйлээс бүрдсэн бэ?

Зургаан бүлэг, 25 зүйл

6. "Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай” хуулиар хувийн хэвшлийн байгууллагуудын мэдээлэл нээлттэй, ил тод болох уу?

Үгүй

7. Дээрх хуулиар ямар субъектийг төрийн байгууллагаас мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулсан бэ?

Иргэн, хуулийн этгээд

8. Энэ хууль нь улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг дараах байгууллагад хамаарах вэ?

  1. УИХ, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар,  Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алба
  2. Нутгийн захиргааны болон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын ажлын алба, орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд;
  3. Төрийн захиргааны төв болон бусад төрийн захиргааны байгууллага, бүх шатны шүүх, прокурорын байгууллага, Улсын Их Хурлаас байгуулдаг /Засгийн газраас бусад/ байгууллага

9. “Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас мэдээллийн самбарт байршуулна” гэсэн нь аль төрөлвэ?

Үйл ажиллагаа

10. Төрийн  байгууллагууд дээрх мэдээллүүдийг олон нийтэд  нээлттэй, ил тод байлгах чиглэлээр ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг үүрэг болгосон бэ?

Төрийн байгууллагуудын нээлттэй, ил тод болгох мэдээллүүдийг  тухайн байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчилж байхыг үүрэг болгосон.

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт