УБЕГ-ын 2019 оны 05 сарын статистик үзүүлэлт

САР БҮРИЙН БРОШУРТ ТАВИГДАХ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ /ХЗДХ-ийн Сайдын шуурхайд мэдээлэх/
         
      05 сар
Үзүүлэлт Өмнөх оны мөн үе Жилийн эхнээс, өссөн дүнгээр Тайлант сарын дүн
1.ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Монгол улсын нийт иргэн нийт 3204652 3264610 4934
Үүнээс: Эрэгтэй 1587264 1616961 2444
Эмэгтэй 1617388 1647649 2490
Төрсний бүртгэл нийт 31678 32008 6422
Эрэгтэй 16209 16295 3304
Эмэгтэй 15469 15713 3118
Нас баралтын бүртгэл нийт 7396 7749 1505
Эрэгтэй 4525 4681 902
Эмэгтэй 2871 3068 603
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт 9327 7833 1585
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт 1876 1836 374
Иргэний цахим үнэмлэх нийт 93627 84920 17753
Шинээр олгосон 23094 17957 3490
Дахин олгосон 29719 30972 6833
Хугацаа сунгасан 40814 35991 7430
Үндэсний энгийн гадаад паспорт нийт 159978 147121 31085
Шинээр олгосон 158159 147121 31085
Хугацаа сунгасан 1819 0 0
2.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо
1. Нийт бүртгэлийн тоо 180416 171360 37393
2. Анхны бүртгэлийн тоо 28133 21557 4622
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 12571 12129 2549
Газар өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 15562 9428 2073
3. Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо 131980 134559 29202
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 12714 14458 3650
Бэлэглэх гэрээ 4484 4018 870
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 1844 1785 443
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 3848 3493 759
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 291 238 63
Арилжих гэрээ 367 413 97
Барьцааны болон бусад гэрээг бүртгэх, дуусгавар болох гэх мэт 108432 110154 23320
Бусад бүртгэл /бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, урьдчилсан тэмдэглэл хийх, лавлагаа, мэдээлэл өгөх/ 20303 15244 3569
3.ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд 172386 187300 1444
Хувьцаат компани 284 296 2
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 134729 146404 1123
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8750 9103 16
Төрийн бус байгууллага 18526 20947 215
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 90 76 0
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 385 349 3
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 4697 4815 10
Нөхөрлөл 4354 4780 51
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 9 8 0
Хоршоо 4001 3949 6
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 494 530 3
Сан 1367 1525 16
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 1289 1395 12
Шашны байгууллага 505 525 2
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага 1072 1074 0
Боловсрол, сургалтын байгууллага 591 632 0
Эрдэм шинжилгээний байгууллага 2 2 0
Засгийн газрын хоорондын байгууллага 0 1 1
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 11860 12697 42
4.БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН ЧИГЛЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив /ИУБ маягт/ 20034177 21283215 128147
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 186661 198357 1008
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 965237 1030225 6150

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт