УБЕГ-ын 2019 оны 04 сарын статистик үзүүлэлт

САР БҮРИЙН БРОШУРТ ТАВИГДАХ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ /ХЗДХ-ийн Сайдын шуурхайд мэдээлэх/
         
      04 сар
Үзүүлэлт Өмнөх оны мөн үе Жилийн эхнээс, өссөн дүнгээр Тайлант сарын дүн
1.ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Монгол улсын нийт иргэн нийт 3199124 3259676 5410
Үүнээс: Эрэгтэй 1584526 1614518 2680
Эмэгтэй 1614598 1645158 2730
Төрсний бүртгэл нийт 24549 25586 7008
Эрэгтэй 12520 12991 3569
Эмэгтэй 12029 12595 3439
Нас баралтын бүртгэл нийт 5874 6244 1591
Эрэгтэй 3584 3779 948
Эмэгтэй 2290 2465 643
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт 7049 6248 1719
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт 1484 1462 412
Иргэний цахим үнэмлэх нийт 74960 67167 19367
Шинээр олгосон 18492 14467 4038
Дахин олгосон 23768 24139 6795
Хугацаа сунгасан 41904 38632 11190
Үндэсний энгийн гадаад паспорт нийт 101460 116036 34927
Шинээр олгосон 99641 116036 34927
Хугацаа сунгасан 1819 0 0
2.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо
1. Нийт бүртгэлийн тоо 137599 133967 41631
2. Анхны бүртгэлийн тоо 21284 16935 4540
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 10053 9580 2491
Газар өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 11231 7355 2049
3. Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо 100552 105357 33549
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 9237 10808 3575
Бэлэглэх гэрээ 3536 3148 947
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 1354 1342 489
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 2985 2734 798
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 236 175 42
Арилжих гэрээ 269 316 111
Барьцааны болон бусад гэрээг бүртгэх, дуусгавар болох гэх мэт 82935 86834 27587
Бусад бүртгэл /бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, урьдчилсан тэмдэглэл хийх, лавлагаа, мэдээлэл өгөх/ 15763 11675 3542
3.ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд 170939 185898 1829
Хувьцаат компани 283 294 0
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 133694 145306 1399
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8694 9088 19
Төрийн бус байгууллага 18322 20740 307
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 90 77 0
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 385 347 1
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 4690 4805 8
Нөхөрлөл 4189 4732 51
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 9 8 0
Хоршоо 3996 3946 9
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 492 528 2
Сан 1350 1509 18
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 1286 1383 34
Шашны байгууллага 503 523 0
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага 1069 1074 0
Боловсрол, сургалтын байгууллага 588 632 0
Эрдэм шинжилгээний байгууллага 2 2 0
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 11794 12655 86
4.БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН ЧИГЛЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив /ИУБ маягт/ 20009404 21155068 141964
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 184993 197349 569
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 959148 1024075 6528

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт