УБЕГ-ын 2019 оны 03 сарын статистик үзүүлэлт

Үзүүлэлт Өмнөх оны мөн үе Жилийн эхнээс, өссөн дүнгээр Тайлант сарын дүн
1.ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Монгол улсын нийт иргэн нийт 3194046 3254266 4788
Үүнээс: Эрэгтэй 1582011 1611838 2371
Эмэгтэй 1612035 1642428 2417
Төрсний бүртгэл нийт 17579 18578 6293
Эрэгтэй 9019 9422 3179
Эмэгтэй 8560 9156 3114
Нас баралтын бүртгэл нийт 4175 4653 1433
Эрэгтэй 2534 2831 879
Эмэгтэй 1641 1822 554
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт 4877 4529 1660
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт 1036 1050 399
Үрчлэлт нийт 335 358 120
Иргэний цахим үнэмлэх нийт 36013 47800 16770
Шинээр олгосон 11260 10429 3561
Дахин олгосон 15566 17344 5937
Хугацаа сунгасан 20482 20027 7272
Үндэсний энгийн гадаад паспорт нийт 61242 81109 27654
Шинээр олгосон 59423 81109 27654
Хугацаа сунгасан 1819 0 0
2.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо
1. Нийт бүртгэлийн тоо 70764 92336 31343
2. Анхны бүртгэлийн тоо 12585 12395 3983
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 6669 7089 1998
Газар өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 5916 5306 1985
3. Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо 43623 71808 24689
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 3540 7233 2576
Бэлэглэх гэрээ 1709 2201 731
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 544 853 328
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 1477 1936 662
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 121 133 27
Арилжих гэрээ 107 205 61
Барьцааны болон бусад гэрээг бүртгэх, дуусгавар болох гэх мэт 36125 59247 20304
Бусад бүртгэл /бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, урьдчилсан тэмдэглэл хийх, лавлагаа, мэдээлэл өгөх/ 14556 8133 2671
3.ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд 168817 184155 1760
Хувьцаат компани 283 294 4
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 132196 143959 1357
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8626 9076 12
Төрийн бус байгууллага 17976 20443 310
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 90 77 0
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 383 347 0
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 4687 4798 14
Нөхөрлөл 3967 4687 32
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 9 8 0
Хоршоо 3984 3949 3
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 492 527 1
Сан 1338 1491 24
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 1271 1351 12
Шашны байгууллага 501 523 3
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага 1063 1075 0
Боловсрол, сургалтын байгууллага 584 632 0
Эрдэм шинжилгээний байгууллага 2 2 0
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 11734 12569 136
4.БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН ЧИГЛЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив /ИУБ маягт/ 19967165 21013104 134435
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 183329 196780 524
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 952893 1017547 4168

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт