УБЕГ-ын 2019 оны 01 сарын статистик үзүүлэлт

Үзүүлэлт Өмнөх оны мөн үе Жилийн эхнээс, өссөн дүнгээр Тайлант сарын дүн
1.ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Монгол улсын нийт иргэн нийт 3186937 3245021 4636
Үүнээс: Эрэгтэй 1578222 1607259 2296
Эмэгтэй 1608175 1637762 2340
Төрсний бүртгэл нийт 7408 6126 6126
Эрэгтэй 3813 3160 3160
Эмэгтэй 3595 2966 2966
Нас баралтын бүртгэл нийт 1631 1502 1502
Эрэгтэй 985 919 919
Эмэгтэй 646 583 583
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт 2093 1506 1506
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт 389 320 320
Иргэний цахим үнэмлэх нийт 19556 17950 17950
Шинээр олгосон 4688 4167 4167
Дахин олгосон 6741 6726 6726
Хугацаа сунгасан 8127 7057 7057
Үндэсний энгийн гадаад паспорт нийт 30390 30575 30575
Шинээр олгосон 28571 30575 30575
Хугацаа сунгасан 1819 0 0
2.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо
1. Нийт бүртгэлийн тоо 32783 35430 35430
2. Анхны бүртгэлийн тоо 5219 4996 4996
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 2939 3075 3075
Газар өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 76 0 0
3. Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо 23336 27389 27389
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 2138 2694 2694
Бэлэглэх гэрээ 989 813 813
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 308 320 320
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 841 708 708
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 91 51 51
Арилжих гэрээ 76 81 81
Барьцааны болон бусад гэрээг бүртгэх, дуусгавар болох гэх мэт 8477 10243 10243
Бусад бүртгэл /бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, урьдчилсан тэмдэглэл хийх, лавлагаа, мэдээлэл өгөх/ 22 60 60
3.ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд 166795 181508 1170
Хувьцаат компани 283 290 0
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 130650 141879 908
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8569 9019 21
Төрийн бус байгууллага 17634 19978 185
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 91 78 0
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 378 363 1
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 4679 4779 10
Нөхөрлөл 3910 4633 31
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 9 8 0
Хоршоо 3978 3963 6
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 485 523 0
Сан 1320 1454 20
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 1251 1333 7
Шашны байгууллага 497 516 2
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага 1058 1080 0
Боловсрол, сургалтын байгууллага 579 637 0
Эрдэм шинжилгээний байгууллага 2 2 0
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 11675 12403 29
6.БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН ЧИГЛЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив /ИУБ маягт/ 19768728 20851566 20851566
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 182086 196027 196027
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 944113 1010081 1010081
Оюуны өмчийн архив 37233 0 0

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт