УБЕГ-ын 2018 оны 12 сарын статистик үзүүлэлт

12 ДУГААР САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
       
Үзүүлэлт Өмнөх оны мөн үе Жилийн эхнээс, өссөн дүнгээр Тайлант сарын дүн
1.ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Монгол улсын нийт иргэн нийт 3180588 3240385 4920
Үүнээс: Эрэгтэй 1575345 1604963 2437
Эмэгтэй 1605243 1635422 2483
Төрсний бүртгэл нийт 74100 77416 6568
Эрэгтэй 38247 39553 3152
Эмэгтэй 35853 37863 3416
Нас баралтын бүртгэл нийт 17236 17429 1641
Эрэгтэй 10696 10615 965
Эмэгтэй 6540 6814 676
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт 20616 20435 1760
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт 3977 4078 377
Иргэний цахим үнэмлэх нийт 228476 224864 18736
Шинээр олгосон 50483 50582 2992
Дахин олгосон 83391 77869 6936
Хугацаа сунгасан 94602 96413 8808
Үндэсний энгийн гадаад паспорт нийт 338709 378997 26053
Шинээр олгосон 239755 377178 26053
Хугацаа сунгасан 98954 1819 0
2.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
38738
1. Нийт бүртгэлийн тоо 402378 433203 34446
2. Анхны бүртгэлийн тоо 59221 62048 4258
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 30169 28993 2527
Газар өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 29052 33055 1731
3. Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо 271905 326767 27102
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 28743 37451 3192
Бэлэглэх гэрээ 10663 10575 799
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 4142 4303 288
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 8412 8701 618
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 779 635 74
Арилжих гэрээ 954 960 85
Барьцааны болон бусад гэрээг бүртгэх, дуусгавар болох гэх мэт 218212 264142 22046
Бусад бүртгэл /бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, урьдчилсан тэмдэглэл хийх, лавлагаа, мэдээлэл өгөх/ 71252 44388 3086
3.ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд 165525 180338 1116
Хувьцаат компани 282 290 0
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 129682 140971 860
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8541 8997 23
Төрийн бус байгууллага 17412 19793 189
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 91 78 0
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 375 362 3
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 4672 4769 5
Нөхөрлөл 3876 4602 26
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 9 0 0
Хоршоо 3977 3957 3
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 484 523 5
Сан 1310 1434 14
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 1239 1326 6
Шашны байгууллага 495 514 4
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага 1052 1080 1
Боловсрол, сургалтын байгууллага 576 637 0
Эрдэм шинжилгээний байгууллага 2 2 0
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 11410 12374 60
6.БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН ЧИГЛЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив /ИУБ маягт/ 19736148 20784165 81786
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 180114 194258 777
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 939014 1002782 6605

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт