УБЕГ-ын 2018 оны 11 сарын статистик үзүүлэлт

11 ДҮГЭЭР САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
       
Үзүүлэлт Өмнөх оны мөн үе Жилийн эхнээс, өссөн дүнгээр Тайлант сарын дүн
1.ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Монгол улсын нийт иргэн нийт 3174995 3235465 4949
Үүнээс: Эрэгтэй 1572575 1602526 2452
Эмэгтэй 1602420 1632939 2497
Төрсний бүртгэл нийт 66973 70848 6392
Эрэгтэй 34646 36401 3354
Эмэгтэй 32327 34447 3038
Нас баралтын бүртгэл нийт 15745 15788 1447
Эрэгтэй 9742 9650 872
Эмэгтэй 6003 6138 575
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт 18546 18675 1254
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт 3598 3701 240
Иргэний цахим үнэмлэх нийт 208485 206128 18606
Шинээр олгосон 45386 47590 3450
Дахин олгосон 77044 70933 7210
Хугацаа сунгасан 86055 87605 7946
Үндэсний энгийн гадаад паспорт нийт 317726 352944 26457
Шинээр олгосон 224675 351125 26457
Хугацаа сунгасан 93051 1819 0
2.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
38738
1. Нийт бүртгэлийн тоо 371478 387383 32540
2. Анхны бүртгэлийн тоо 54656 57790 4360
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 27637 26466 2208
Газар өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 27019 31324 2152
3. Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо 250568 288291 25224
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 26449 34259 2916
Бэлэглэх гэрээ 9819 9776 755
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 3827 4015 310
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 7820 8083 618
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 686 561 61
Арилжих гэрээ 862 875 51
Барьцааны болон бусад гэрээг бүртгэх, дуусгавар болох гэх мэт 201105 230722 20513
Бусад бүртгэл /бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, урьдчилсан тэмдэглэл хийх, лавлагаа, мэдээлэл өгөх/ 66254 41302 2956
3.ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд 164357 179282 1181
Хувьцаат компани 282 290 0
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 128821 140149 932
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8498 8977 21
Төрийн бус байгууллага 17191 19616 175
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 91 78 0
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 373 359 1
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 4668 4765 6
Нөхөрлөл 3843 4578 28
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 9 9 0
Хоршоо 3970 3959 3
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 483 518 7
Сан 1302 1420 17
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 1220 1321 11
Шашны байгууллага 489 510 1
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага 1046 1080 0
Боловсрол, сургалтын байгууллага 576 637 0
Эрдэм шинжилгээний байгууллага 2 2 0
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 11359 12314 54
6.БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН ЧИГЛЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив /ИУБ маягт/ 19762829 20702379 59580
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 179554 193481 1001
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 934958 996177 4323

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт