УБЕГ-ын 2018 оны 09 сарын статистик үзүүлэлт

1. Нийт бүртгэлийн тоо

9 ДҮГЭЭР САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
       
Үзүүлэлт Өмнөх оны мөн үе Жилийн эхнээс, өссөн дүнгээр Тайлант сарын дүн
1.ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Монгол улсын нийт иргэн нийт 3165000 3224699 4791
Үүнээс: Эрэгтэй 1567625 1597193 2373
Эмэгтэй 1597375 1627506 2418
Төрсний бүртгэл нийт 53947 57569 6403
Эрэгтэй 27776 29450 3365
Эмэгтэй 26171 28119 3038
Нас баралтын бүртгэл нийт 12789 13297 1622
Эрэгтэй 7927 8136 987
Эмэгтэй 4862 5161 635
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт 14357 15292 1765
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт 2887 3112 327
Иргэний цахим үнэмлэх нийт 170636 166919 19802
Шинээр олгосон 36506 39792 4447
Дахин олгосон 64400 55929 7566
Хугацаа сунгасан 69730 71198 7789
Үндэсний энгийн гадаад паспорт нийт 266067 298953 27813
Шинээр олгосон 187054 297134 27813
Хугацаа сунгасан 79013 1819 0
2.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо
305234 328475 38353
2. Анхны бүртгэлийн тоо 46055 48319 4821
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 23119 21822 2375
Газар өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 22936 26497 2446
3. Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо 203986 245645 30006
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 20866 27321 4187
Бэлэглэх гэрээ 7976 8116 1042
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 3037 3385 381
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 6368 6748 757
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 517 454 37
Арилжих гэрээ 680 725 110
Барьцааны болон бусад гэрээг бүртгэх, дуусгавар болох гэх мэт 164542 198896 23942
Бусад бүртгэл /бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, урьдчилсан тэмдэглэл хийх, лавлагаа, мэдээлэл өгөх/ 55193 34511 3526
3.ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд 161651 176945 1398
Хувьцаат компани 280 290 0
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 126774 138313 1100
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8417 8932 53
Төрийн бус байгууллага 16805 19260 200
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 91 78 0
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 369 359 0
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 4643 4743 21
Нөхөрлөл 3764 4522 38
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8 9 0
Хоршоо 3953 3960 5
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 477 509 2
Сан 1262 1390 13
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 1157 1306 5
Шашны байгууллага 485 509 0
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага 1035 1080 4
Боловсрол, сургалтын байгууллага 554 624 10
Эрдэм шинжилгээний байгууллага 2 2 0
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 11359 12187 57
6.БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН ЧИГЛЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив /ИУБ маягт/ 19707111 510459 144056
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 176885 10029 486
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 926551 44112 5252

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт