УБЕГ-ын 2018 оны 08 сарын статистик үзүүлэлт

Үзүүлэлт  Өмнөх оны мөн үе Жилийн эхнээс, өссөн дүнгээр  Тайлант сарын дүн   
1.ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Монгол улсын нийт иргэн нийт 3159652 3219908 5042
Үүнээс: Эрэгтэй 1564976 1594820 2497
Эмэгтэй 1594676 1625088 2545
Төрсний бүртгэл  нийт 47103 51166 6443
Эрэгтэй 24250 26085 3094
Эмэгтэй 22853 25081 3349
Нас баралтын бүртгэл нийт 11256 11675 1438
Эрэгтэй 6978 7149 863
Эмэгтэй 4278 4526 575
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт 12258 13527 1741
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт 2573 2785 299
Иргэний цахим үнэмлэх нийт  144419 147117 18964
Шинээр олгосон  31860 35345 3894
Дахин олгосон  52490 48363 7570
Хугацаа сунгасан 60069 63409 7500
Үндэсний энгийн гадаад паспорт нийт 240769 271140 37310
Шинээр олгосон  168847 269321 37310
Хугацаа сунгасан 71922 1819 0
2.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо
1. Нийт бүртгэлийн тоо 268528 290122 37538
2. Анхны бүртгэлийн тоо 40990 43498 5209
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 20542 19447 2340
Газар өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 20448 24051 2869
3. Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо 178278 215639 28933
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 17577 23134 3863
Бэлэглэх гэрээ 6877 7074 952
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 2613 3004 422
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 5594 5991 809
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 459 417 35
Арилжих гэрээ 607 615 85
Барьцааны болон бусад гэрээг бүртгэх, дуусгавар болох гэх мэт 144551 175404 22767
Бусад бүртгэл /бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, урьдчилсан тэмдэглэл хийх, лавлагаа, мэдээлэл өгөх/ 49260 30985 3396
3.ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд  160350 175604 1238
Хувьцаат компани 279 290 0
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 125782 137259 1007
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8393 8881 25
Төрийн бус байгууллага 16612 19062 168
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 91 78 0
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 366 360 2
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 4635 4722 11
Нөхөрлөл  3706 4486 31
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8 9 0
Хоршоо  3944 3958 4
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 477 507 3
Сан  1253 1378 7
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 1144 1302 3
Шашны байгууллага 484 510 0
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага 1035 1076 2
Боловсрол, сургалтын байгууллага 540 614 0
Эрдэм шинжилгээний байгууллага 2 2 0
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 11359 12130 52
4.БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН ЧИГЛЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив /ИУБ маягт/ 19669436 510459 144056
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 175751 10029 486
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 919559 44112 5252

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт