УБЕГ-ын 2018 оны 07 сарын статистик үзүүлэлт

Үзүүлэлт  Өмнөх оны мөн үе Жилийн эхнээс, өссөн дүнгээр  Тайлант сарын дүн   
1.ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Монгол улсын нийт иргэн нийт 3154056 3214866 5007
Үүнээс: Эрэгтэй 1562204 1592323 2480
Эмэгтэй 1591852 1622543 2527
Төрсний бүртгэл  нийт 40338 44723 6375
Эрэгтэй 20705 22991 3266
Эмэгтэй 19633 21732 3109
Нас баралтын бүртгэл нийт 10022 10237 1407
Эрэгтэй 6201 6286 883
Эмэгтэй 3821 3951 524
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт 10119 11786 1344
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт 2224 2486 268
Иргэний цахим үнэмлэх нийт  123740 128153 15591
Шинээр олгосон  27883 31451 3663
Дахин олгосон  43579 40793 5380
Хугацаа сунгасан 52278 55909 6548
Үндэсний энгийн гадаад паспорт нийт 203212 233830 36311
Шинээр олгосон  142393 232011 36311
Хугацаа сунгасан 60819 1819 0
2.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо
1. Нийт бүртгэлийн тоо 231634 252584 33410
2. Анхны бүртгэлийн тоо 36027 38289 4677
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 18193 17107 1952
Газар өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 17834 21182 2725
3. Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо 152369 186706 25635
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 14563 19271 3140
Бэлэглэх гэрээ 5788 6122 753
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 2174 2582 341
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 4681 5182 637
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 420 382 55
Арилжих гэрээ 528 530 61
Барьцааны болон бусад гэрээг бүртгэх, дуусгавар болох гэх мэт 124215 152637 20648
Бусад бүртгэл /бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, урьдчилсан тэмдэглэл хийх, лавлагаа, мэдээлэл өгөх/ 43238 27589 3098
3.ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд  159067 174418 1024
Хувьцаат компани 279 290 6
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 124696 136289 756
Үүнээс  Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8366 8859 73
Төрийн бус байгууллага 16462 18901 174
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 91 78 0
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 366 358 0
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 4634 4711 18
Нөхөрлөл  3696 4459 24
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8 9 0
Хоршоо  3943 3957 4
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 477 504 5
Сан  1234 1372 4
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 1144 1299 4
Шашны байгууллага 484 510 5
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага 1032 1074 2
Боловсрол, сургалтын байгууллага 527 614 22
Эрдэм шинжилгээний байгууллага 2 2 0
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 11359 12078 112
4.БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН ЧИГЛЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив /ИУБ маягт/ 19628664 20135131 25737
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 174837 189657 1479
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 913429 976632 4281

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт