УБЕГ-ын 2018 оны 06 сарын статистик үзүүлэлт

Үзүүлэлт  Өмнөх оны мөн үе Жилийн эхнээс, өссөн дүнгээр  Тайлант сарын дүн   
1.ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Монгол улсын нийт иргэн нийт 3149425 3209859 5207
Үүнээс: Эрэгтэй 1559910 1589843 2579
Эмэгтэй 1589515 1620016 2628
Төрсний бүртгэл  нийт 34338 38348 6670
Эрэгтэй 17603 19725 3516
Эмэгтэй 16735 18623 3154
Нас баралтын бүртгэл нийт 8556 8830 1434
Эрэгтэй 5250 5403 878
Эмэгтэй 3306 3427 556
Гэрлэлтийн бүртгэл нийт 8953 10442 1115
Гэрлэлт цуцалсны бүртгэл нийт 1988 2218 342
Иргэний цахим үнэмлэх нийт  108859 112562 18935
Шинээр олгосон  24578 27788 4694
Дахин олгосон  38330 35413 5694
Хугацаа сунгасан 45951 49361 8547
Үндэсний энгийн гадаад паспорт нийт 172519 197519 37541
Шинээр олгосон  120327 195700 37541
Хугацаа сунгасан 52192 1819 0
2.ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн тоо
1. Нийт бүртгэлийн тоо 207191 219174 38758
2. Анхны бүртгэлийн тоо 32839 33612 5479
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 16610 15155 2584
Газар өмчлөх эрхийн анхны улсын бүртгэл 16229 18547 2895
3. Гэрээний эрхийн бүртгэлийн тоо 135069 161071 29091
Өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцэл Худалдах, худалдан авах гэрээ 12604 16131 3417
Бэлэглэх гэрээ 5142 5369 885
Гэрээслэл, өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 1899 2241 397
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэрээ, хэлцэл 4133 4545 697
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх бүртгэл 374 327 36
Арилжих гэрээ 483 469 102
Барьцааны болон бусад гэрээг бүртгэх, дуусгавар болох гэх мэт 110434 131989 23557
Бусад бүртгэл /бүртгэлд өөрчлөлт оруулах, урьдчилсан тэмдэглэл хийх, лавлагаа, мэдээлэл өгөх/ 39283 24491 4188
3.ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд  158173 173506 1226
Хувьцаат компани 279 284 -
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 124002 135551 888
Үүнээс  Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8340 8786 41
Төрийн бус байгууллага 16346 18727 216
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 91 89 -
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 365 384 -
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар 4623 4693 8
Нөхөрлөл  3654 4438 85
Үүнээс Гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8 9 -
Хоршоо  3940 3999 4
Хадгаламж, зээлийн хоршоо 474 499 6
Сан  1225 1373 7
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 1139 1295 7
Шашны байгууллага 481 505 -
Хэвлэл мэдээллийн байгууллага 1031 1075 3
Боловсрол, сургалтын байгууллага 521 592 2
Эрдэм шинжилгээний байгууллага 2 2 -
Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд 11359 11966 106
4.БҮРТГЭЛИЙН АРХИВЫН ЧИГЛЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
Архивын баримтын тоо Иргэний баримтын архив /ИУБ маягт/ 19427361 20109394 75217
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архив 172353 188178 1517
Эд хөрөнгийн бүртгэлийн архив 904479 972351 7114

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт