Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

 

 

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧ

ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ 

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

ЗӨВЛӨМЖ

2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс хойш шинээр байгуулагдаж байгаа хуулийн этгээд бүр бусад баримт бичиг дээр нэмэлтээр УБ-12 маягт бөглөн эцсийн өмчлөгчөө улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

1

УБ-12 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

Паспортын хуулбар

Эцсийн өмчлөгч гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар.

3

Хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбар

Үргэлжилсэн хэлхээ холбоо бүхий  хуулийн этгээд гадаадын хуулийн этгээд бол гэрчилгээний хуулбар.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·         гүйцэтгэх удирдлага

·         үүсгэн байгуулагч

·         хувьцаа эзэмшигч

·         итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

 

 

 

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧ

НӨХӨН БҮРТГҮҮЛЭХ 

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

ЗӨВЛӨМЖ

·      2020.01.01-ний өдрөөс өмнө хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн этгээд нь тухайн хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг 2021.01.01-ний өдөрт багтаан улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

·      Бусад мэдээлэлд оруулсан баримт бичгийн хамт нэмэлтээр УБ-12 маягт бөглөн эцсийн өмчлөгчөө улсын бүртгэлд бүртгүүлж болно.

1

УБ-12 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

УБ-05 маягт /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж

-   Дотоодын хуулийн этгээд 10000 төгрөг,

-   ГХО-тай хуулийн этгээд 40000 төгрөг,

- Шашны  байгууллагын 40000 төгрөг

4

Паспортын хуулбар

Эцсийн өмчлөгч гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар.

5

Хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбар

Үргэлжилсэн хэлхээ холбоо бүхий  хуулийн этгээд гадаадын хуулийн этгээд бол гэрчилгээний хуулбар.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·         гүйцэтгэх удирдлага

·         үүсгэн байгуулагч

·         хувьцаа эзэмшигч

·         итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

 

 

 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧ

ӨӨРЧЛӨЛТ БҮРТГҮҮЛЭХ

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

ЗӨВЛӨМЖ

Эцсийн өмчлөгчөө нөхөн бүртгүүлснээс хойш эцсийн өмчлөгч өөрчлөгдсөн бол бусад мэдээлэлд оруулсан баримт бичгийн хамт нэмэлтээр УБ-12 маягт бөглөн эцсийн өмчлөгчөө улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

1

УБ-12 маягт  /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

2

УБ-05 маягт /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж

-   Дотоодын хуулийн этгээд 10000 төгрөг,

-   ГХО-тай хуулийн этгээд 40000 төгрөг,

- Шашны  байгууллагын 40000 төгрөг

4

Албан бичиг

Эцсийн өмчлөгч хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар тодорхой тусгасан албан бичиг.

5

Паспортын хуулбар

Эцсийн өмчлөгч гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар.

6

Хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбар

Үргэлжилсэн хэлхээ холбоо бүхий  хуулийн этгээд гадаадын хуулийн этгээд бол гэрчилгээний хуулбар.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

·         гүйцэтгэх удирдлага

·         үүсгэн байгуулагч

·         хувьцаа эзэмшигч

·         итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт