ОЮУНЫ ӨМЧ, УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2017 ОНЫ САХИЛГА ХАРИУЦЛАГЫН  МЭДЭЭ 

 

Д/д

Тушаалын огноо

Газар, нэгж

Албан хаагчийн эцгийн нэр, нэр

Тушаалын дугаар

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан үндэслэл, шийтгэлийн төрөл

1

2017.01.13

НУБГ-ын Дүнжингарав-Эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч

Цэрэндоржийн Мөнхзаяа

Б/13

Өмчлөх эрхийн гэрчилгээ засварласан тул сахилгын сануулах шийтгэл ногдуулсан.

2

2017.03.02

Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн дарга

Чилхаагийн Хүрэлбаатар

Б/118

Чөлөө зөвшөөрөл авалгүйгээр ажил тасалсан тул албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан.

3

2017.03.10

Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс Иргэний бүртгэлийн тасгийн улсын бүртгэгч

Энхбаатарын Оюунболд

Б/146

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчил гаргасан тул сахилгын сануулах шийтгэл ногдуулсан.

4

2017.03.10

Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Нөмрөг сумын улсын бүртгэгч

Раднаасэдийн Баасандаш

Б/147

Ёс зүйн зөрчил гаргасан тул албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан.

5

2017.03.10

Сүхбаатар дүүргийн БХ-ийн 9 дүгээр хорооны улсын бүртгэгч

Эрдэнэбатын Уянга

Б/148

Ажлын байр /албан тушаал/-ын тодорхойлолт заасан, үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тул  сахилгын сануулах шийтгэл ногдуулсан.

 

6

2017.03.10

НУБГ-ыэн Дүнжингарав Иргэний бүртгэлийн  улсын бүртгэгч

Ганболдын Даваадорж

Б/149

Ажлын байр /албан тушаал/-ын тодорхойлолт заасан, үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тул  сахилгын сануулах шийтгэл ногдуулсан.

 

7

2017.03.10

Багахангай дүүргийн УБХ-ийн дарга

Мөнхцогтын Уранцэцэг

Б/150

Ёс зүйн зөрчил гаргасан тул сахилгын сануулах шийтгэл ногдуулсан.

 

 

8

 

 

 

 

 

 

2017.03.10

 

Сүхбаатар дүүргийн УБХ-ийн дарга

 

Базаррагчаагийн Ариунжаргал

 

Б/151

Албан тушаалын бүрэн эрхээ хэтрүүлсэн тул албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан.

 

9

 

 2017.03.10

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газрын улсын бүртгэгч

Энхбатын Эрдэнэбилэг

Б/152

Ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тул албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан.

10

2017.03.10

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газрын улсын бүртгэгч

Дашжамцын Лэхсо

Б/153

Хяналтын газрын төлөвлөгөөт шалгалтаар бүртгэлийн зөрчил илэрсэн тул сахилгын сануулах шийтгэл ногдуулсан.

11

2017.03.10

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газрын улсын бүртгэгч

Баатаржавын Амартүвшин

Б/154

Хяналтын газрын төлөвлөгөөт шалгалтаар бүртгэлийн зөрчил илэрсэн тул сахилгын сануулах шийтгэл ногдуулсан

12

2017.03.10

Сонгинохайрхан дүүргийн УБХ-ийн 19 дүгээр хорооны улсын бүртгэгчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Дашхүүгийн Баяржаргал

Б/155

Бүртгэлийн алдаа дутагдал гаргасан тул сахилгын сануулах шийтгэл ногдуулсан.

13

2017.03.22

Иргэний бүртгэлийн газрын Гадаадад зорчих эрхийн бүртгэлийн хэлтэс

Гомбосүрэнгийн Отгонцэцэг

Б/176

Бичиг баримт хуурамчаар гаргаж албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тул төрийн албанд 1 жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах сахилгын шийтгэл ногдуулсан.

14

2017.03.23

Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Зандраагийн Хасар

Б/180

Ажлын цаг ашиглалт хангалтгүй тул сахилгын сануулах шийтгэл ногдуулсан.

15

2017.04.20

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газрын улсын бүртгэгчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Баатаржавын Амартүвшин

Б/248

Холбогдох хууль, журмыг зөрчин хууль бус бүртгэл хөтөлж, албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тул төрийн албанд нэг жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халсугай.

16

2017.04.20

Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасгийн улсын бүртгэгч

Батбаатарын Даваабаяр

          Б/249

Холбогдох хууль, журмыг зөрчин хууль бус бүртгэл хөтөлж, албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тул төрийн албанд нэг жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халсугай.

17

2017.04.20

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Бүртгэл арга зүйн хэлтсийн улсын бүртгэгч

Намжилын Энхцэцэг

Б/250

Иргэдэд төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ тэднээс бэлэн мөнгө авч хувьдаа завшин, албан үүргээ биелүүлээгүй байх тул төрийн албанд нэг жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах сахилгын шийтгэл ногдуулсугай.

18

2017.04.20

Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын Бүртгэл арга зүйн хэлтсийн улсын бүртгэгчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

Оросын Оюунгэрэл

Б/256

Албан үүргээ биелүүлээгүй байх тул төрийн албанд нэг жилийн хугацаанд эргэж орох эрхгүйгээр халах сахилгын шийтгэл ногдуулсугай.

19

2017.04.25

Хэнтий аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Энхбишийн Энхмагнай  

Б/260

Албан ёсны чөлөө зөвшөөрөл аваагүй ажлын байраа орхин явсан.

20

2017.04.25

Хэнтий аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Д.Уянгад сахилгын

Б/261

Албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн.

21

2017.04.25

Хэнтий аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

М.Нямсүрэн

Б/262

Албан ёсны чөлөө зөвшөөрөлгүйгээр ажлын байраа орхин ажил тасалсан.

22

2017.06.05

Говьсүмбэр аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасгийн улсын ахлах бүртгэгч  

Энхбатын Ууганбат

Б/321

Хяналтын газрын газрын холбогдох шалгалтаар албан үүргээ хангалтгүй биеллүүлсэн тул сахилгын сануулах шийтгэл.

23

2017.06.05

Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Төмөрийн Оюунчимэг

Б/320

Хяналтын газрын газрын холбогдох шалгалтаар албан үүргээ хангалтгүй биеллүүлсэн тул сахилгын сануулах шийтгэл.

24

2017.06.05

Дорноговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Доржнамжимын Доржбаатар

Б/320

Хяналтын газрын газрын холбогдох шалгалтаар албан үүргээ хангалтгүй биеллүүлсэн тул сахилгын сануулах шийтгэл.

25

2017.06.05

Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч 

Мандахын Оюун-Эрдэнэ

Б/319

Хяналтын газрын газрын холбогдох шалгалтаар албан үүргээ хангалтгүй биеллүүлсэн тул сахилгын сануулах шийтгэл.

26

2017.06.05

Өмнөговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч 

Дангаагийн Наранбилэг

Б/319

Хяналтын газрын газрын холбогдох шалгалтаар албан үүргээ хангалтгүй биеллүүлсэн тул сахилгын сануулах шийтгэл.

27

2017.06.05

Хяналтын газрын дарга

Чулуунбаатарын Эрдэнэчимэг

Б/318

Нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж чадаагүй тул сахилгын сануулах

28

2017.06.05

Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Дондийгийг Нямсүрэн

Б/317

Хяналтын газрын газрын холбогдох шалгалтаар албан үүргээ хангалтгүй биеллүүлсэн тул сахилгын сануулах шийтгэл.

29

2017.06.05

Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Баатарын Ганчимэг

Б/317

Хяналтын газрын газрын холбогдох шалгалтаар албан үүргээ хангалтгүй биеллүүлсэн тул сахилгын сануулах шийтгэл.

30

2017.06.05

Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Баасанмядагийн Одонтунгалаг

Б/317

Хяналтын газрын газрын холбогдох шалгалтаар албан үүргээ хангалтгүй биеллүүлсэн тул сахилгын сануулах шийтгэл

31

2017.06.05

Дундговь аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Шийзэнгийн Нарангэрэл

Б/316

Хяналтын газрын газрын холбогдох шалгалтаар албан үүргээ хангалтгүй биеллүүлсэн албан тушаалын цалин

3 сараар 20%-иар бууруулах

32

2017.06.08

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн бүртгэлийн хэлтэс

Ванчинсүрэнгийн Лхагвасүрэн

Б/341

Сахилгын сануулах шийтгэл

33

2017.06.08

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн бүртгэлийн хэлтэс

Болдбатын Батчимэг

Б/340

Хяналтын улсын байцаагчийн холбогдох шалгалтаар албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн нь тогтоогдсон тул албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл

34

2017.06.08

Дорнод аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Чулуунбаатарын Энхцэцэг

Б/339

Сахилгын Сануулах шийтгэл

35

2017.06.12

Чингэлтэй дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

      Мөнхтөрийн Ганчимэг 

        Б/352

Нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж чадаагүй тул сахилгын сануула

36

2017.09.04

Говьсүмбэр аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

      Цэрэнхандын Урангуа

Б/467

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тул сахилгын сануулах шийтгэл

37

2017.09.11

Архангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

      Батхүрэлийн Эрхэмбаяр

Б/482

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан үүргээ биелүүлээгүй тул албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл

38

2017.09.11

Дорнод аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

      Цоожийн Энхчимэг

Б/483

Албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тул албан тушаалын цалинг 6 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл

39

2017.09.11

Говьсүмбэр аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

      Лундаагийн Цэлмэг

Б/484

Нэгжийн өдөтр тутмын үйл ажиллагаандаа хяналт тавиагүй тул сахилгын сануулах арга хэмжээ

40

2017.09.11

Говьсүмбэр аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

      Зундуйн Баяндугар

Б/485

Нэгжийн хяналт, шалгалтын ажлыг хангалтгүй зохион байгуулсан байх тул албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах арга хэмжээ

41

   2017.10.13

Чингэлтэй дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

      Нямдоржийн Мөнх-Эрдэнэ

Б/529

2017.10.16 өдрөөс эхлэн сахилгын сануулах шийтгэл

42

2017.10.13

Мэдээлэл технологийн газар

      Насанжаргалын Гансүх

Б/530

2017.10.16 өдрөөс эхлэн сахилгын сануулах шийтгэл

43

2017.10.30

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газар

      Тогтохжаргалын Золбаяр

Б/591

2017.10.30 Б/591 тушаалаар сахилгын шийтгэл. / Сануулах/

44

2017.10.30

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын газар

      Төмөрчөдөрийн Гантөмөр

Б/592

2017.10.30 Б/592 дугаар тушаал /1 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах/

45

2017.10.30

Сүхбаатар дүүргийг УБХ

      Базаррагчаагийн Ариунжаргал

Б/593

2017.10.30 Б/593 дугаар тушаалаар албан тушаалын цалинг 2 сарын хугацаагаар 30 хувиар бууруулах

46

2017.10.30

Санхүү, аж ахуйн хэлтэс

      Энэбишийн Оюунцэцэг

Б/594

2017.10.30 Б/594 дүгээр тушаалаар албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 30 хувиар бууруулах

47

2017.11.28

Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

      Дарамжавын Мөнхболд

Б/649

Албан тушаалын байдлаа хэтрүүлсэн тул албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл

48

2017.11.28

Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Өорнуур сумын улсын бүртгэгч 

      Төмөрбарын Өлзийбуян

Б/652

Үр дүнгийн гэрээгээр  хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тул албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл

49

2017.11.28

Өвөрхангай аймгийн УБХ-ийн Зүүнбаян-Улаан сумын улсын бүртгэгч 

      Ганбаатарын Цэрэндоруж

Б/653

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйг зөрчсөн тул албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл

50

2017.11.28

Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга

      Цэрэндоржийн Энх-Амгалан

Б/654

Ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолтод заасан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тул сануулах сахилгын шийтгэл

51

2017.11.28

Архангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга

      Галсанцэрэнгийн Галсандорж

Б/655

Албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл

52

2017.11.28

Архангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс хяналтын улсын байцаагч

      Жамбалын Вандансүрэн

Б/655

Албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл

53

2017.11.28

Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

      Манжлхамын Хувьзаяa

Б/656

Сануулах сахилгын шийтгэл

54

2017.11.28/

Дархан-Уул аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс

      Батдэлгэрийн Хишгээ

Б/656

Албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах

55

2017.11.28

Өвөрхангай аймгийн улсын бүртгэлийн Сант сумын улсын бүртгэгч

      Цэндсугарын Батбаяр

Б/657

Албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 20 хувиар бууруулах

56

2017.12.01

Баян-Өлгий аймгийн УБХ

      Силамын Арман

Б/644

Албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 10 хувиар бууруулах

57

2017.12.01

Баян-Өлгий аймгийн УБХ

Цэмбэгийн Октябрь

Б/644

Албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 10 хувиар бууруулах

58

2017.12.01

Баян-Өлгий аймгийн УБХ

      Хадиятын Харашаш

Б/644

Албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 10 хувиар бууруулах

59

2017.12.01

Баян-Өлгий аймгийн УБХ

      Казбекийн Ерке

Б/644

Сануулах сахилгын шийтгэл

60

2017.12.01

Баян-Өлгий аймгийн УБХ

      Хурметын Тилеубео

Б/644

Сануулах сахилгын шийтгэл

61

2017.12.01

Баян-Өлгий аймгийн УБХ

      Хызырын Имашхан

Б/644

Сануулах сахилгын шийтгэл

62

2017.12.01

Баян-Өлгий аймгийн УБХ

      Мектепханы Монтай

Б/644

Сануулах сахилгын шийтгэл

63

2017.12.01

Баян-Өлгий аймгийн УБХ

      Отгоноогийн Алтанцэцэг

Б/644

Сануулах сахилгын шийтгэл

64

2017.12.01

Баян-Өлгий аймгийн УБХ

      Сетерханы Лена

Б/644

Сануулах сахилгын шийтгэл

65

2017.12.01

Сэлэнгэ аймгийн УБХ

      Батхүүгийн Батзориг

Б/645

Сануулах сахилгын шийтгэл

66

2017.12.01

Сэлэнгэ аймгийн УБХ

      Чулуунцэцэгийн Шинэцэцэг

Б/646

Албан тушаалын цалинг 3 сарын хугацаагаар 10 хувиар бууруулах

             

 

Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс
-

 

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт