Тамгын газар

3.1.3ахиргаа, удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж /Тамгын газар/, түүний чиг үүрэг:

3.1.1.Эрх зуй, гадаад харилцааны хэлтсийн чиг үүрэг
3.1.1.1.улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийн мэдээллийн санг хөтлөх, хууль тоггоомжийг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулах;
3.1.1.2.байгууллагын хэмжээнд мөрдөх дүрэм, журам, зааврыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн холбогдох нэгжтэй хамтран боловсруулах, төслийг хянах;
3.1.1.3. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаал, гэрээний төслийг хянаж, эрх зүйн үндэслэлийг хангуулах;
3.1.1.4. гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх.

3.1.2.3ахиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн чиг үүрэг
3.1.2.1.хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын болон Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаалын биелэлтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавих;
3.1.2.2.байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, тайлан, мэдээг хугацаанд нь гаргаж, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;
3.1.2.3.байгууллагын удирдлагыг хуульд заасан бүрэн эрхээ хэрэгжуүлэх, байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахад туслалцаа үзүүлэх;
3.1.2.4.төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, хүний нөөцийн хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх, албан хаагч, ажилтныг бэлтгэх, давтан сургах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, байгууллагын үйл ажиллагаанд шилдэг тэргүүний туршлага, арга барилыг нэвтрүүлэх;
3.1.2.5.байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, таниулах;
3.1.2.6.байгууллагын цахим хуудсыг ажиллуулах, албан хэрэг хөтлөлт, байгууллагын архивын үйл ажиллагааг эрхпэх, тайлан мэдээ гаргах;
3.1.2.7.улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандартыг мөрдүүлэх.

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт