Тамгын газар

Захиргаа, удирдлагын асуудал хариуцсан нэгж, түүний чиг үүрэг:

 • Бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулах;
 • Хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын болон Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын тушаал, шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавих;
 • 3асгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тус газартай холбоотой арга хэмжээний хэрэгжилтийг зохион байгуулах, байгууллагын бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, тайлан, мэдээг хугацаанд нь гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх;
 • Агентлагийн даргыг хуульд заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь туслалцаа, дэмжлэг үзүүлж, байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалтын болон өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангах;
 • Байгууллагын хэмжээнд мөрдөх журам, зааврыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулан батлуулж мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, хүний нөөцийн хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх, албан хаагчдыг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, байгууллагын үйл ажиллагаанд шилдэг тэргүүний туршлага, арга барилыг нэвтрүүлэх;
 • Байгууллагын төсвийн төслийг боловсруулах, төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж, агентлагийн даргыг санхүүгийн үйл ажиллагааны мэдээллээр хангах;
 • Байгууллагын болон орон нутаг дахь салбар, нэгжийн хангалт, үйлчилгээг зохион байгуулах;
 • Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх;
 • Монгол Улсад суугаа гадаад улсын Элчин сайдын яам, консулын албадтай харилцах, гадаад улсын болон тус улсаас гадаад улсад суугаа Элчин сайдын яам, консулын албанд оюуны өмч, улсын бүртгэлтэй холбогдсон асуудлаар лавлагаа, тодорхойлолт гаргаж өгөх;
 • Байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй байлгаж, сурталчлах.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах зохицуулалтаар хангах үндсэн чиг үүрэгтэй. Тус газар нь Эрх зүй, гадаад харилцааны хэлтэс, Санхүү, аж ахуйн хэлтэс, Мэдээлэл сурталчилгааны хэлтэс, Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс гэсэн 4 нэгж, 40 албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890, 320502 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт