Иргэний улсын бүртгэлийн газар

3.3. Иргэний улсын бүртгэл хариуцсан нэгж /Иргэний улсын бүртгэлийн газар/, түүний чиг үүрэг:
3.3.1. иргэний улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
3.3.2. иргэний улсын бүртгэлийг хууль тогтоомж, холбогдох журмын дагуу хөтлөх болон иргэний улсын бүртгэлтэй холбогдсон үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, арга зүйгээр хангах;
3.3.3. аймаг, нийслэл, дүүргийн бүртгэлийн байгууллагын улсын бүртгэгч, сумын бүртгэлийн ажилтан, Монгол Улсын Дипломат төлөөлөгчийн газрын ажилтныг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, хяналт тавьж ажиллах;
3.3.4. Монгол Улсын иргэнд олгох регистрийн дугаарыг боловсруулах, галиглах, улсын бүртгэлийн мэдээллийн цахим санд оруулах, давхардсан, зөрүүтэй олгосон регистрийн дугаарыг шалгаж, холбогдох баримтыг үндэслэн регистрийн дугаарыг шинээр олгох;
З.З.5.Монгол Улсын Дипломат төлөөлөгчийн газрын хөтөлсөн иргэний улсын бүртгэлийг хянах, иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд баталгаажуулах, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнтэй холбогдох иргэний улсын бүртгэл болон Монгол Улсын харьяат болсон харьяатаас гарсан, иргэний харьяаллаа сэргээн тогтоолгосны бүртгэл хөтлөх;
3.3.6. иргэний хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэлийг хөтлөх;
3.3.7. иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санд үндэслэн сонгогчийн бүртгэлийг хөтлөх 
3.3.8. иргэний нэрийн болон хаягийн санг хөтлөх;
З.З.9.иргэний улсын бүртгэлийн талаарх мэдээ, тайланг улсын хэмжээнд нэгтгэн гаргах, хуульд заасны дагуу мэдээлэх;
3.3.10.иргэний улсын бүртгэлийн асуудлаар төрийн болон бусад байгууллагатай харилцан мэдээлэл солилцох;
3.3.11-иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд хянан шийдвэрлэх; 3.3.12.хуульд заасан бусад чигүүрэг.

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт