Мэдээллийн, технологийн газар

3.8. Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан нэгж /Мэдээллийн технологийн газар/, түүний чиг үүрэг:
                  Мэдээллийн сан, программ хангамжийн хэлтэс
3.8.1. улсын бүртгэлийн байгууллагын мэдээллийн технологийн талаар баримтлах нэгдсэн бодлого чиглэл, төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх;
3.8.2. цахим мэдээллийн нэгдсэн сан, мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ, мэдээллийн системийн хэвийн үйл ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хариуцах, мэдээллийн сангийн уялдаа холбоог хангах;
3.8.3. МЭДЭЭЛЛИЙН нэгдсэн сүлжээ, мэдээллийн систем, цахим мэдээллийн санд нэвтэрсэн халдлагыг илрүүлэх, таслан зогсоох, системийг сэргээх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах;
3.8.4.МЭДЭЭЛЛИЙН аюулгүй байдлын горимыг мөрдөж ажиллахыг шаардах, зөрчигдсөн үед зөрчлийг арилгах, цахим мэдээллийн сан, мэдээллийн сүлжээнд нэвтрэх эрхийг хязгаарлах зэрэг холбогдох бусад арга хэмжээ авах;
3.8.5.эрсдлийн үнэлгээг жил бүр хийж мэдээллийн аюулгүй байдлын эмзэг байдлыг тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх болон авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулах;
3.8.6.улсын бүртгэлийн байгууллагын дундын мэдээллийн санг байгуулж төрийн болон холбогдох бусад байгууллагыг нэгдсэн мэдээллээр хангах;
3.8.7.бүртгэлийн үйлчилгээг мэдээллийн технологийн арга хэрэгслээр үзүүлэх боломжийг бүрдүүлэх;
3.8.8. программ хангамж, техник хангамж, мэдээллийн сүлжээ, техник хэрэгслийн элэгдэл хорогдол, гэмтэл саатал, доголдлоос сэргийлэх нөөц болон урсгал зардлын тооцоог жил бүр гаргаж, улсын төсөвт тусгах саналыг боловсруулах; 3.8.9. хуульд заасан бусад чиг үүрэг.
                 Мэдээллийн сүлжээ, техник ашиглалтын хэлтэс
3.8.10. техник хангамж, мэдээллийн сүлжээ, техник хэрэгслийн элэгдэл хорогдол, гэмтэл саатал, доголдлоос сэргийлэх, хэвийн ажиллагааг хангах, гэмтэл, саатлыг тухай бүр түргэн шуурхай засварлах арга хэмжээ авах;
3.8.11. техник, тоног техееремжийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, тэдгээрийн аюулгүй байдлыг хариуцах;
3.8.12. техник хангамж, мэдээллийн сүлжээ, техник хэрэгслийн элэгдэл хорогдол, гэмтэл саатал, доголдлоос сэргийлэх неец болон урсгал зардлын тооцоог жил бүр гаргаж, улсын төсөвт тусгах саналыг боловсруулах;
3.8.13. иргэний үнэмлэх хэвлэх;
3.8.14. хуульд заасан бусад чиг үүрэг.

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт