Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар

Монгол Улсын Сангийн сайдын 1996 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 389 дугаар тушаалаар Улсын татварын өрөнхий газрын харьяанд Улсын бүртгэлийн албыг татварын албаны орон тоонд багтаан байгуулж, 1997 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс ажиллуулахаар шийдвэрлэжээ.

            Улсын бүртгэлийн алба байгуулагдсанаар аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн хувийн хэрэг,  материалыг нууцын журмаар хадгалах,  баяжилт
хөдөлгөөнийг тогтмол  хийх,  лавлагаанд ашиглах асуудал  бүрэн  цэгцэрч, дагнасан архивтай болсон байн
а.

            2003 оны 5 дугаар сард "Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай" хуулийг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцэн баталж, мөн оны 10 дугаар сараас мөрдөгдөж эхэлсэн.

«Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, мэдээллийн систем» болон «Хуулийн этгээдийн нэр»-ийн программыг 2005 оны 6 дугаар сараас үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн нь улсын бүртгэлд хуулийн этгээдийн нэрийн давхардал гарахаас сэргийлж, бүртгэлээс лавлагаа өгөх, хайлт хийх үйл ажиллагааг хөнгөвчилж, төрийн үйлчилгээг зардал, чирэгдэл багатай үзүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болсон байна.

        Засгийн газрын 2008 оны 64 дүгээр тогтоолыг үндэслэн Тэргүүн шадар сайдын 2009 оны 28 дугаар тушаалаар Улсын бүтгэлийн ерөнхий газрын зохион  байгуулалтын  бүтцийг  баталсан  бөгөөд  энэхүү  бүтцээр  Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газрыг байгуулжээ.

         Өнөөдөр тус газар нь 20 үндсэн ажилтан, 1 гэрээт ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд орон нутагт хуулийн этгээдийн бүртгэлийг Говьсүмбэр аймагт эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэгч хавсран гүйцэтгэж, бусад бүх аймагт 1 бүртгэгч, дүүргүүдээс Багануур дүүрэгт 1 бүртгэгч тус тус хариуцан ажиллаж байна.

        Хуулийн этгээдийн бүртгэл хөтлөхтэй холбоотой голлох 30 орчим хууль, Улсын дээд шүүхийн 7 тогтоол, зөвлөмж, 7 журам, Хууль зүйн сайдын тушаалаар батлагдсан 2 төрлийн гэрчилгээ, Сангийн сайдын тушаалаар батлагдсан 1 салбарын ангилал,  ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан 14 маягтыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж байна.

2015 онд нийт 14833 хуулийн этгээд шинээр байгуулагдсан ба үүнээс хөдөө орон нутагт 2974 хуулийн этгээд шинээр байгуулагджээ. Мөн 2015 онд 12325 хуулийн этгээдийн мэдээлэлд нэмэлт өөрчлөлт хийгдэж, давхардсан тоогоор 31195 хуулийн этгээдийн нэр олгогдож, 1908 хуулийн этгээдийн гэрчилгээг дахин олгож, 3098 хуулийн этгээдийг татан буулгасан байна. Энэ нь 2009 онтой харьцуулахад тус газраас үзүүлдэг төрийн үйлчилгээ 2,4 дахин өссөн үзүүлэлт юм.

            Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар нь Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

 

8 дугаар зүйл. Улсын бүртгэлийн байгууллага

 

8.1.Улсын бүртгэлийн байгууллага дараах хуулийн этгээд, түүний салбар, төлөөлөгчийн газрыг бүртгэнэ:

8.1.1.нөхөрлөл;

8.1.2.компани;

8.1.3.хоршоо;

8.1.4.төрийн бус байгууллага;

8.1.5.төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар;

8.1.6.төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар;

8.1.7.шашны байгууллага;

8.1.8.хэвлэл мэдээллийн байгууллага;

8.1.9.нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд;

8.1.10.гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж;

8.1.11.соёл, боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээ, эрүүл мэндийн байгууллага;

8.1.12.гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар.

8.2.Энэ хуулийн 8.1.6-д Засгийн газар хоорондын байгууллага, олон улсын байгууллага болон Засгийн газрын тусгай сан, комисс, хороо, үндэсний зөвлөл хамаарахгүй.

 

8.3.Улсын дээд шүүх улс төрийн намыг энэ хууль болон бусад хуульд заасны дагуу бүртгэнэ.

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо /АНУ-ын элчингийн чанх хойно /
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890, 320502 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт