Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газар

3.4.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хариуцсан нэгж /Хуулийн этгээдийн улсын буртгэлийн газар/, түүний чиг үүрэг:
3.4.1 .хуулийн этгээдийн улсын буртгэлийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
3.4.2. хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийг хууль тогтоомж, холбогдох журмын дагуу хөтлөх болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй холбогдсон үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлэх үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, арга зүйгээр хангах;
3.4.3. хуулийн этгээд шинээр болон өөрчлөн байгуулагдсаныг, хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа дуусгавар болсныг, гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрыг, хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгийн хяналтын дугаарыг, төрийн эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр хуулийн этгээдийн бүртгэлд хориг тавьсныг, цуцалсныг туе туе улсын бүртгэлд бүртгэх;
3.4.4. хуулийн этгээдийн цахим бүртгэлийн ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах;
3.4.5. хуулийн этгээдийн нэрийн сан хөтлөх, түүнээс лавлагаа олгох;
3.4.6. хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн асуудлаар төрийн болон бусад байгууллагатай харилцан мэдээлэл солилцох;
3.4.7. иргэн, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг хийлгэх, ашиглах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, лавлагаа олгох;
3.4.8. хуулийн этгээдийн бүртгэлийн талаарх мэдээ, тайланг улсын хэмжээнд нэгтгэн гаргах, хуульд заасны дагуу мэдээлэх;
3.4.9. иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд хянан шийдвэрлэх;
3.4.10. хуульд заасан бусад чиг үүрэг.

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт